فساد و وحشت در فدراسیون فوتبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان

وضعیت فعلی فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار نگران کننده می‌باشد. فساد و وحشت در همه نهادها تحت حاکمیت طالبان به شدت گسترش یافته و کارمندان این نهاد نیز نمی‌توانند از این وضعیت فرار کنند.

بهاران لهیب

کابل- فدارسیون فوتبال افغانستان در سال ۱۹۲۲ تاسیس شده و از آن سال تا امروز افت و خیزهای فراوان داشته است به خصوص در جریان بیست سال یکی از نهادهای پول‌آور بود در دولت فاسد کرزی-غنی-عبدالله مانند سایر پول‌ها، پول این نهاد هم حیف و میل شده و هیچ کار بنیادی در زمینه صورت نگرفته است.

وضعیت فعلی فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار نگران کننده می‌باشد. فساد و وحشت در همه نهادها تحت حاکمیت طالبان به شدت گسترش یافته و کارمندان این نهاد نیز نمی‌توانند از این وضعیت فرار کنند. معاش (حقوق) کارمندان ماه‌هاست که پرداخته نشده، تیم فوتبال دختران، افغانستان را به دلیل شرایط نامساعد ترک کرده به کشورهای دیگر پناه بردە‌اند. همچنان به دلایل مختلفی کارمندان این نهاد از طرف طالبان مورد تحقیر و توهین قرار می‌گیرند. تمام کارمندان زن در هر بخش این نهاد مانند سایر دفاتر از کار سبک‌دوش شده‌اند.

ما به‌خاطر فهم بیشتر در مورد وضعیت فعلی فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه‌هایی را انجام داده‌ایم که مصاحبه‌شوندگان بنابر وضعیت حاکم نخواستند هویت شان افشا شود.

ع.ص. کارمند مرد در این نهاد می‌باشد که در مورد وضعیت حاکم می‌گوید: «بیشتر از هشت ماه می‌شود معاش اخذ نکرده‌ایم. گاهی حتا ۱۰ افغانی ندارم که کرایه راه خود را بپردازم ولی با آن هم مجبور هستم بیایم به وظیفه خود چون امید داریم روز معاش ما پرداخت شود. هرروز پنجشنبه کارمندان وزارت «امر بالمعروف و نهی از منکر» می‌آیند برای ما درس دینی می‌دهند. در درس‌های دینی شان ابتدایی‌ترین و خندآورترین مسایل را برای ما می‌گویند که ما در طفولیت از والدین خود فرا گرفته‌ایم و هر هفته آن را تکرار می‌کنند.»

ک.ا. همسر یکی از کارمندان مرد این نهاد می‌باشد که همسرش یک سال قبل فوت کرده است. نامبرده برای گرفتن معاش همسرش بعد مرگ وی به اداره فدراسیون مراجعه کرده ولی به وی اجازه داخل شدن به این نهاد را ندادند و نظامیان طالبان که نزدیک دروازه ساختمان نهاد هستند یکی از دلایل عدم ورود وی را به داخل زن گفتەاند و درعین‌حال وی را توهین و تحقیر کرده‌اند تا این که آمر مالی نهاد بیرون آمده و معاش همسرش را پرداخته است.