سیاست

بهدينان، منطقه‌ی سرکوب شده‌ی باشور کوردستان

بهدینان منطقه‌ای استراتژيک و همواره از طرح‌های جدی اشغالگران و مقامات باشور کوردستان است. این منطقه چندین سال است با سياست‌های مختلف به سکوت واداشته شده، فعالانش زندانی شده و خبرنگارانش ترور می‌شوند.

کارواقتصاد

«کسب و کار خانگی»، نجات زنان خانەدار از فرسودگی تدریجی

این روزها زنان خانەدار بسیاری متوجە اهمیت کار کردن زنان و استقلال مالی شدە‌اند و بە همین دلیل شاهد تلاش بیشتر زنان برای دست و پا کردن کار و داشتن استقلال مالی می‌باشیم، برخی برای استارت کار از محیط خانه شروع می‌کنند و به تدریج وارد بازار کار می‌شوند.