سیاست

کاهش مشارکت زنان در عرصه سیاسی؛ نبود استقلال مالی چالش اصلی

رجاء کدوسی، فعال حقوقی، نامزدی خود را برای انتخابات قانونگذاری تونس اعلام کرده است. با این حال، با وجود تلاش‌هایش، با چالش‌هایی مواجه شده است که ناشی از نگرش‌های جنسیتی در جامعه است، که بر این باورند مردان برای فعالیت‌های سیاسی مناسب‌تر هستند.

فرهنگ و هنر

از سنت تا مدرنیته؛ سفر پرفراز و نشیب یک هنرمند در راه رسیدن به آرزوهایش

سعاده علی تنها به عنوان یک هنرمند مستعد شناخته نمی‌شد، بلکه او در عرصه‌های بازیگری، موسیقی و نقاشی نیز فعالیت می‌کرد و استعدادهای متنوعی را برای بیان خود و انتقال پیامش به جهان به کار می‌بست.