انتقاد تند کاپیتان تیم ملی کاراته زنان از مسئولین فدراسیون

حمیده عباسعلی با بیان اینکە "کاراتە خانەی دوم من است و در خانەی خودم فراموش شدم"، مسئولین فدراسیون را مورد انتقاد قرار داد.

 

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمیدە عباسعلی، کاپیتان تیم ملی کاراتە و المپین ایران، کە حدود چهار ماە است از ناحیەی زانو تحت عمل جراحی قرار گرفتە است، ضمن انتقاد از مسئولین فدراسیون کاراتە، از بهبود وضعیت و آغاز فعالیت‌های بدنسازی و ورزشی خود خبر دادە است.

وی در این بارە گفتە با وجود اینکە فعالیت بدنسازی را آغاز کردە است اما فعلا اجازەی تمرینات فنی و کاراتە را نیافتە است و فعلا مشخص نیست چە زمانی این تمرینات را آغاز خواهد کرد.

این المپین کاراتەی ایران با بیان اینکە " در المپیک آسیب دیدم و انتظار داشتم مسئولان فدراسیون پیگیر شرایط من باشند"، از عملکرد مسئولین فدراسیون انتقاد کرد و گفت : کاراتە خانەی دوم من است و متاسفانە در خانەی خودم فراموش شدە و اهمیت ندادند.

وی با تاکید براینکە "یادم نمی‌آید تا امروز نایب رئیس زنان فدراسیون دربارەی شرایطم با من حرفی زدە باشد"، گفت: من در المپیک آسیب دیدم و انتظار داشتم مسئولان فدراسیون پیگیر شرایط من باشند. حتی در مراسم بدرقه تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا نیز توجهی نشد. در حالیکه من کاپیتان تیم بوده و سال‌ها برای موفقیت آن تلاش کردم. برای ارتباط با من پیغام و پسغام ارسال کردند و اینکه چرا مستقیم تماس نمی‌گرفتند، مشخص نیست.

وی گفتە است از دید یک قهرمان بە موضوع می‌نگرد و توقع داشتە پس از سال‌ها کسب موفقیت و مدال‌های متعدد در مسابقات جهانی و آسیای در این شرایط مورد توجە قرار گیرد.