آمار قتل زنان افغانستان در ماه ثور ۱۴۰۳

با وجود شرایط امنیتی کە طالبان ایجاد کردەاند دسترسی بە آمار واقعی ناممکن است و تعداد می‌تواند بیش از آنچە باشد کە رسانەای شدە است.

بهاران لهیب

کابل - زنان افغانستان در کنار مجبور ساختن شان به خودکشی و به قتل رساندن آنان، با بلایای طبیعی و تغییرات آب‌وهوایی نیز روبرو می‌شوند. در روزهایی کە گذشت زنان زیادی از اثر سرازیر شدن سیلاب و یا هم واژگونی موتر‌ها(ماشین) در جاده‌های ناهموار باعث شد تا جان عزیز شان را در ولایات مختلف از دست دهند.

با این وجود اما خشونت علیە زنان همچنان ادامە دارد و جامعە برای آنان امنیت ندارد. اینبار هم آمار قتل زنان در افغانستان را به نشر می‌رسانیم. باید اشارە کرد این آمار تنها مربوط بە مواردی است کە رسانەای شدەاند و با وجود شرایط امنیتی کە طالبان ایجاد کردەاند دسترسی بە آمار واقعی ناممکن است و تعداد می‌تواند بیش از آنچە باشد کە رسانەای شدە است.  

 به تاریخ ۱۰ ثور۱۴۰۳، در حمله مسلحانه افراد ناشناس بر مسجد امام زمان در ولسوالی گذره ولایت هرات پنج تن به شمول یک زن و یک کودک کشته و یک مرد و دو زن دیگر زخم برداشتند.

به تاریخ ۱۲ ثور ۱۴۰۳، زن جوانی از اثر خشونت‌های خانواده‌گی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی خود را حلق‌آویز نموده و به زندگیش پایان داد.

به تاریخ ۲۴ ثور ۱۴۰۳، زن ۱۹ ساله در ولسوالی شیگل ولایت کنر با شلیک گلوله به زندگیش پایان داد.

به تاریخ ۲۶ ثور ۱۴۰۳، هما ۳۲ در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان توسط همسرش با ضربه تبر به قتل رسید.

 به تاریخ ۳۱ ثور ۱۴۰۳، در شهرمزار شریف ولایت بلخ توسط همسرش به قتل رسید.