زهرا نعمتی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته‌ی ملی المپیک شد

زهرا نعمتی کماندار نامدار کرمانی در جمع منتخبان دومین دوره‌ی انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته‌ی ملی المپیک قرار گرفت.

زهرا نعمتی کماندار نامدار کرمانی در جمع منتخبان دومین دوره‌ی انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته‌ی ملی المپیک قرار گرفت.

 

مرکز خبر- زهرا نعمتی، یکی از زنان تاریخ‌ساز ورزش ایران که توانست نامش را به عنوان یکی از برجسته‌ترین‌ها در عرصه‌ی ورزش ایران ثبت کند.

رئیس هیات تیراندازی با کمان استان کرمان گفت، زهرا نعمتی، در جمع منتخبان دومین دوره‌ی انتحابات کمیسیون ورزشکاران کمیته‌ی ملی المپیک قرار گرفت.

زهرا نعمتی همچنین اولین زنی است که سه طلای پارالمپیک را از آن خود کرده است.