تساوی بازی فوتبال دو تیم (کانی کوردستان) و (سپاهان اصفهان)

مسابقە در باغ فردوس اصفهان برگزار شد و بە تساوی (٠_٠)انجامید، این تساوی در حالی است کە سپاهان اصفهان قهرمان دور قبلی لیگ می‌باشد.

سنه- جمعه ٢٢ دی ١۴٠٢ در هفتەی هشتم مسابقات لیگ برتر، تیم (کانی کوردستان) با حریف و میزبان خود (سپاهان اصفهان) بازی داشت. مسابقە در باغ اصفهان فردوس برگزار شد و بە تساوی (٠_٠)انجامید، این تساوی برای نمایندەی استان که با میزبانِ مدعی قهرمانی لیگ برتر رقابت داشت بسیار ارزشمند است.

تیم کانی کوردستان تیم بدون اسپانسر لیگ برتر زنان استان است تیمی کە سال قبل با اسپانسری زارع باتری لیگ قبل را با هر شرایطی بود سپری کرد، و در این لیگ که در هفته‌ی هشتم خود می‌باشد و هشت بازی از آن می‌گذرد اما هنوز اسپانسر و حامی مالی قدرتمندی ندارد و فقط از حمایت شخصی برخودار است.

مربیان فوتبال کە از نزدیک شاهد موفقیت‌های این تیم هستند از اینکە هیئت فوتبال برای حمایت از این تیم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند نگران هستند و چرا کە این تیم تنها با حمایت و اسپانسری ورزش دوستان اداره شود در حالی که حمایت از هر تیمی وظیفەی هیئت فوتبال است و این تهدیدی برای آینده‌ی این تیم محسوب می‌شود.

برخی از اعضای تیم کانی کوردستان نوجوان، جوان و بزرگسال هستند که بیشترشان اولین تجربه‌ی لیگ برتر را دارند و راشین حمیدی مربی تیم می‌گوید هدف از این کار بومی‌گرایی و اهداف بلندمدتی است که ما داریم. اگرچه ین تیم با وجود تمام تلاش‌های خود به دلیل نبود امکانات شاید نتوانسته قوی ظاهر شود اما تساوی روز گذشتە برای تیم کانی در خانهٔ تیم مقابل به مثابه برد بود و تلاش آنها و مربی‌هایشان با شرایط موجود ستودنی است.