تجلیل از نسیبە شهبازی قهرمان مسابقات المپیک

نسیبە شهبازی، تکواندوکار ناشنوای مریوانی مورد تقدیر قرار گرفت.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، پنج‌شنبە ٢٢ اردیبهشت ١۴٠١، تعدادی از مسئولین استان سنە(سنندج) و مریوان و ورزشکاران رشتەی تکواندو، در فرودگاە سنە از نسیبە شهبازی، زن تکواندوکار ناشنوای مریوانی استقبال کردە و از وی تجلیل کردند.

نسیبە شهبازی، زن تکواندوکار ناشنوای مریوانی، توانست مقام سوم المپیک تابستانی ناشنوایان جهان را کسب و مدال برنز المپیک ناشنوایان ٢٠٢١ در برزیل بە دست آورد.

وی همچنین نخستین طلای رقابت‌های تکواندوی المپیک تابستانی ناشنوایان ایران بە میزبانی ترکیە را در کارنامەی خود بە ثبت رساندە است.

شایان ذکر است تیم تکواندوی ایران توانست با کسب ۴ مدال طلا، ٢ مدال نقرە و ۴ مدال برنز بیست و چهارمین دورەی این بازیها را بە اتمام رساند.