تایید حضور فهیمە نعمت‌اللهی در مسابقات جهانی موتور کراس

فدراسیون جهانی موتورسواری، حضور فهمیە نعمت‌اللهی در مسابقات جهانی موتور کراس در ترکیە را تایید کرد.

مرکز خبر- بە گزارش رسانەهای داخلی ایران، روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام کرد، مسابقات جهانی موتورکراس زنان پنجم سپتامبر در قره حصار کشور ترکیه برگزار می‌شود.

مسابقات جهانی موتورکراس زنان، با عنوان WMX است که جزو بالاترین سطح مسابقات جهانی محسوب می‌شود و بهترین موتورسواران جهان در رشته‌ی موتورکراس حضور دارند.

فهیمه نعمت‌اللهی قهرمان موتورکراس ایران است و بنابە درخواست فدراسیون ایران بە این مسابقات اعزام می‌شود، فدراسیون جهانی موتورسواری، ضمن موافقت با درخواست، حضور فهیمه نعمت‌اللهی را در این مسابقات تأیید کردە است.    

وی نخستین زن قهرمان ایران در رشتە موتورکراس است کە در این مسابقات حضور می‌یابد، هستی رضایی موتورسوار ١۴ساله قهرمان نوجوان این رشتە نیز قصد حضور در این مسابقات را داشت، اما با توجه به قوانین سنی فدراسیون جهانی مبنی بر حضور افراد  ١۵ سال به بالا در مسابقات جهانی بزرگسالان زنان، حضور وی در این مسابقات تایید نشد.