سرینا ویلیامز از کنارەگیری خود از ورزش تنیس خبر داد

سرینا ویلیامز، تنیس‌باز آمریکایی اعلام کرد بعد از رقابت‌‌های اوپن آمریکا در اواخر ماە آگوست، ورزش تنیس را کنار خواهد گذاشت.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، سە‌شنبە ٩ آگوست ٢٠٢٢، سرینا ویلیامز تینس‌باز آمریکایی اعلام کرد «بعد از رقابت‌‌های اوپن آمریکا در اواخر آگوست سال جاری ورزش حرفەای تنیس را کنار خواهد گذاشت».

سرینا ویلیامز کە بە قهرمان ٢٣ گرند اسلم معروف است در آخرین بازی خود کە در روز دوشنبەی هفتەی جاری برگزار شد بە دور دوم اوپن تورنتو راە یافت.

وی پس از ویلمبدون سال گذشتە بە خاطر مشکلات جسمانی نتوانست در رقابت‌‌ها شرکت کند، اما پس از یک سال بە میدان رقابت‌‌ها بازگشت و در ویلمبدون ٢٠٢٢ شرکت کرد.

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شدە وی در مقالەای در مجلەی مد ووگ گفتە است «برای داشتن فرزند دیگر و ورزش تنیس باید یکی را انتخاب می‌کردم.»

گزارش‌‌ها حاکی از آن است این وضعیت کنارەگیری از شغل و حرفە تنها بە سرینا ویلیامز مرتبط نیست، بلکە بسیاری از زنان در آمریکا بە خاطر فرزندآوری و مراقبت از خانوادە از شغل و حرفەای خود خداحافظی می‌کنند.