رد دعوت فدراسیون والیبال کانادا توسط فدراسیون والیبال ایران

فدراسیون والیبال ایران با ارسال نامەای بە فدراسیون والیبال کانادا دعوت این کشور برای برگزاری اردوی تدارکاتی تیم والیبال زنان را لغو کرد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، فدراسیون والیبال ایران با ارسال نامەای بە فدراسیون والیبال کانادا، دعوت این کشور برای برگزاری اردوی تدارکاتی والیبال زنان را لغو کرد و خواستار برگزاری آن در زمان مناسب‌تری شد.

براساس گزارش‌های منتشر شدە، قرار بود بە درخواست فدراسیون والیبال کانادا، تیم والیبال زنان ایران اواخر خرداد یا تیر ماە سال جاری برای برگزاری دو رقابت دوستانە و تدارکاتی مقابل مکزیک و کانادا بە ونکور کانادا سفر کند.

مسئولین فدراسیون والیبال ایران و کادر فنی تیم ملی زنان بە بهانەی آماده‌سازی تیم ملی زنان برای حضور شایسته در رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون زنان آسیا و کشورهای اسلامی، با توجه به انجام سفر به کشور ثالث برای اخذ ویزای کانادا و پروسه‌ی طولانی اخذ ویزای این کشور و همچنین شرایط و حواشی به وجود آمده سیاسی، برگزاری این اردو در کانادا را لغو کرد.

در حالی‌ کە با وجود برنامە‌ریزی و پافشاری شدید ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی تیم فوتبال ایران مقابل تیم فوتبال کانادا، با موجی از انتقادات و واکنش فعالان سیاسی و خانوادەهای زندانیان و جانباختگان مواجە شدە بود،  فدراسیون فوتبال کانادا آن را لغو کرد. اما این بار فدراسیون والیبال ایران، با بهانە ‌تراشی تیم زنان را از رفتن بە اردوی تدارکاتی کە از سوی فدراسیون کانادا دعوت شدە بودند، محروم کرد.