پیوستن زهرا لطف‌آبادی بە تیم سالازاراگوزا اسپانیا

زهر لطف‌آبادی بهترین گلر مسابقات با روسیە بە تیم اروپایی پیوست و بە هدف خود رسید.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، زهرا لطف‌آ‌بادی فوتسالیست شناختە شدەی ایران، با عقد قرارداد با تیم سالازاراگوزا اسپانیا تا سال ٢٠٢۴ بە این تیم پیوست.

زهرا لطف‌آبادی، دروازه‌بان فصل پیش تیم فرهان ملارد و از ۱۵ سالگی با عضویت در تیم بانوان صدرا نکا و از لیگ دو، فوتسال را آغاز کرد.  

وی همچنین بە عضویت تیم ملی فوتسال زنان ایران درآمد و با ارائەی بازی خوب در بازی‌های چندجانبەی روسیە، بە عنوان بهترین گلر این مسابقات معرفی شدە بود.

او پیش از این لژیونر شدن در تیم‌های اروپایی بە ویژە تیم‌های اسپانیای را بزرگترین آرزوی خود دانستە بود. پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان ایران، چندین بازیکن با پایان قرارداد به عنوان بازیکن آزاد درصدد پیوستن به تیم‌های جدیدی هستند که زهرا لطف‌آبادی با بستن قرارداد با تیم سالازاراگوزا اسپانیا  تا سال ٢٠٢۴ با این تیم خواهد بود.