پوشش و حجاب، کلید ورود زنان ایرانی بە مسابقات مچ‌اندازی

رئیس فدارسیون بدن‌سازی ایران گفتە است؛ زنان ایرانی در صورتی می‌توانند در مسابقات مچ‌اندازی شرکت کنند کە فدراسیون جهانی و وزارت ورزش با پوشش و حجاب کامل زنان موافقت کند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، رئیس فدراسیون بدن‌سازی ایران گفتە است: اگر فدراسیون جهانی و وزارت ورزش با پوشش زنان موافقت کنند زنان می‌توانند در مسابقات مچ‌اندازی داخلی و جهانی شرکت کنند.

طبق گفتەهای رئیس فدراسیون بدنسازی ایران، زنان در سە رشتەی فیتنس، چلنچ، مچ‌اندازی و پاورلیفتینگ فعالیت دارند، فدراسیون جهانی این سە رشتە براساس نظر وزارت ورزش با پوشش زنان موافقت کردە است.

از سوی دیگر معاونت امور ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان نیز با برگزاری مسابقات داخلی و اعزام‌های برون مرزی زنان در رشته‌ی مچ اندازی با پوشش مصوب، موافقت خود را اعلام کردە است.

در ایران پوشش و حجاب اجباری بە یکی از موانع ورود زنان ورزشکار بە عرصەهای بین‌المللی تبدیل شدە است، با وجود چنین محدودیت‌‌هایی زنان ورزشکار و مستعد ایرانی در بیشتر رشتەهای ورزشی از حضور در مسابقات جهانی بازماندند. حکومتی کە حجاب را بە عنوان یکی از مشخصەهای خود بە زنان ایران تحمیل می‌کند مسبب حذف زنان از ورزش و دیگر فعالیت‌های اجتماعی شدە است اینگونە می‌خواهد حکومت مردسالاری خود را گسترش دهد.