محدودیت‌ ورزش زنان در عراق

با توجە بە بحث‌ها و اختلافات اعم از رد مطلق به دلیل محدودیت‌ها، سنت‌ها و ‌آداب و رسوم تا حمایت حداقل نهادهای رسمی ورزش زنان یکی از حساس‌ترین موضوعات در عراق است.

نور المرسومی

عراق- بسیاری از دختران و زنان در عراق تلاش می‌کنند محدودیت‌های اجتماعی را شکستە و سرگرمی‌های مختلف خود از جمله ورزش را دنبال کنند.

علیرغم ‌آداب و رسوم، سنت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی که جامعه مردسالار هنوز به ‌آن پایبند است و همچنین عدم وجود امکان اقتصادی، زنان عراق در تلاش برای پیشبرد ورزش زنان در کشور هستند.

شذی حامد طوقان یکی از مربیان در مورد دلایلی که زنان را از ورزش در عراق باز می‌دارد، گفت: عدم حمایت خانواده‌ها از دخترانشان مانع اصلی ورزش زنان است، برخی هنوز هم به زنان ورزشکار با سوء‌ظن و ابتذال نگاه می‌کنند، به ویژه با عدم وجود مکان‌های مناسب برای آموزش و دیدگاه جامعه از زنان، و اینکه ‌آنها تنها برای مدیریت امور خانواده و خانه ایجاد شده‌اند.

وی افزود: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اکثر خانواده‌ها هنوز به آداب و رسوم قبیله پایبند هستند، بسیاری از ‌آداب و رسوم و سنت‌های قدیمی خانواده‌ها را برای جلوگیری از حضور زنان و دختران در باشگاه‌های ورزشی تحت فشار قرار می‌دهند و حتی بازیکنان زن نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، همچنین با وجود گسترش برخی سالن‌ها و باشگاه‌ها برای برگزاری بازی‌های زنان، باز هم استقبال مردم بسیار اندک است تا جایی که ورزش زنان در کشور به فراموشی سپرده شده است.»

وی با اشارە بە اینکە تفاوت زیادی بین تعداد ورزشکاران مرد در مقایسه با زنان وجود دارد و این بە دلیل ترس اکثر خانواده‌ها در مورد ورزش دخترانشان است تأکید کرد: «سخت‌گیری در جوامع محافظه‌کار و بسته کە بر اساس آداب و رسوم ادارە می‌شود افزایش می‌یابد در حالی که مردان مجاز به بازی در هر نوع ورزشی هستند.»

وی خاطرنشان کرد که دیدگاه جامعه نسبت به ورزش زنان بزرگترین مانع است و این یکی از دلایل اصلی تأخیر در گسترش ورزش زنان است که به دلیل عدم حمایت از سوی افراد مربوطه شاهد کاهش قابل توجهی است.

او با اشارە بە اینکه وضعیت ورزش زنان در کشور غم‌انگیز است و به کندی در حال پیشرفت است خاطرنشان کرد: با وجود موانع، بسیاری از ورزش‌ها از جملە فوتبال، تنیس، والیبال، بسکتبال، بدمینتون و ژیمناستیک وجود دارد علاوه بر پیشاهنگان عرصه، میدان و دیگران در داخل و خارج از کالج‌های ورزشی، در سال‌‌های اخیر بسیاری از تیم‌های زنان در فوتبال، بوکس، وزنه‌برداری یا کشتی حضور داشتەاند.

به گفتەی این مربی ضعف کادر آموزشی و عدم توجە نهادهای مسئول ورزش زنان مهمترین مشکلاتی است که در راه توسعه ورزش زنان قرار دارد. همچنین عدم توسعه روش‌های آموزشی برای هر ورزش و عدم برگزاری مسابقات ورزشی اعم از  محلی، عربی یا بین‌المللی نیز از دیگر مشکلات است.

ارائەی سالن‌های ورزشی برای زنان یکی از عناصری است که ورزشکاران زن را به دستیابی به موفقیت و نمایندگی کشور خود تشویق می‌کند و برجستە‌کردن دستاوردهای ورزشکاران زن توسط رسانه‌های بصری یا چاپی نیز عامل مهمی برای پذیرش زنان ورزشکار در جامعه است.

او با اشارە بە اینکە بازیکنان برای ارتقای سطح عملکرد و دستیابی به موفقیت‌های بالا برای کسب جایگاه اول در رسیدن به هدف مورد ‌نظر به تجهیزات ورزشی نیاز دارند گفت: «در باشگاهی که من آن را مدیریت می‌کنم به تمرینات هوازی معروف بە زومبا و تمرینات سوئدی تکیە کردە تا کمبود تجهیزات در باشگاه را جبران می‌کنم.»

شذی حامد طوقان با اشاره به اینکه ورزش در حفظ سلامت جسمی مفید بودە و درمان بسیاری از بیماری‌ها است، خواستار ایجاد کارگاه‌های ‌آموزشی برای هر دو جنس، برجستە‌کردن اهمیت ورزش، حمایت از باشگاه‌های ورزشی و تشویق زنان به پیوستن به آنها و ارائه فرصت برای زنان و دختران برای شرکت در ورزش‌های بین‌المللی شد.