کسب مدال چهار زن ایرانی در مسابقات مچ‌اندازی آسیا

چهار زن ایرانی کە برای نخستین بار بە مسابقات مچ‌اندازی آسیا اعزام شدند موفق بە کسب چندین مدال شدند.

مرکز خبر- به گزارش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام،  دیروز جمعە ٢٩ مرداد، مسابقات مچ‌اندازی قهرمانی آسیا با حضور ۱۲ تیم و بیش از ۵۰۰ ورزشکار در شهر آلماتی قزاقستان آغاز شد.

نخستین روز مسابقات در بخش مستر بود و در بخش زنان، چهار نمایندە از ایران حضور داشتند.

در این مسابقات، هریک از مریم مهران فرد در وزن ۷۰ کیلوگرم در دو دست راست و چپ و ماهرخ سادات احمدپناه در وزن ۸۰ کیلوگرم  در دو دست راست و چپ، موفق بە کسب مدال طلا شدند.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم و در دست راست سونیا امیرشقاقی مدال نقره و در دست چپ مدال برنز کسب کرد، رویا مهبودی در همین وزن و در دست راست موفق بە کسب مدال برنز  و در دست چپ مدال نقرە کسب کرد.

این در حالی است کە نخستین بار است تیم مچ‌اندازی زنان ایران در مسابقات آسیایی مشارکت می‌یابند و مسابقات تا سوم شهریور ماە در قزاقستان ادامە خواهد یافت.