هشدار؛ میزان کم تحرکی بین زنان ایران بە ٧٠درصد رسیدە است

در حالی کە هر روزە ممنوعیت جدیدی برای ورزش زنان ایجاد می‌شود، رئیس فدارسیون ورزش‌های همگانی در مورد میزان کم‌تحرکی بین زنان ایران هشدار داد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز دوشنبە ٢ خرداد، رئیس فدارسیون ورزش‌های همگانی در نشست مجمع انتخابات هیئت ورزش‌های همگانی استان کهگیلویە و بویر احمد، با اعلام اینکە میزان کم تحرکی بین زنان ایران بە ٧٠ درصد رسیدە، آن را هشدار و زنگ خطر خواند.

بە گفتەی افشین مُلایی شیوع بیماری کرونا می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکل کم تحرکی بین زنان باشد و تاکید کرد، توسعەی فعالیت‌های بدنی و کاهش مشکل کم تحرکی یک امر بین بخشی است و نیاز بە مشارکت دیگر دستگاەهای اجرایی دارد.

افشین مُلایی همچنین عنوان کرد: بیماری قند خون (دیابت) از نتایج و پیامدهای کم تحرکی است در حالی که با ورزش کردن تا اندازه‌ای کنترل شده یا بهبود می‌یابد.

وی آموزش را یکی از راەحل‌ها برای کُند یا معکوس کردن کم‌تحرکی خواند و گفت: با تدوین بستەهای آموزشی در تمامی مجلات و تدریس ورزش از سوی فدراسیون‌های ورزشی می‌توان بە هدف رسید.

افزایش کم تحرکی بین زنان در حالی است کە هر روزە شاهد ایجاد ممنوعیت برای ورزش‌های مختلف زنان بە بهانەهای واهی هستیم. پارک‌ها تفکیک جنسیتی شدە و زنان نمی‌توانند در پارک‌ها و اماکن عمومی دوچرخەسواری کنند. حتی زنانی کە با گروەهای صخرەنورد همکاری می‌کنند با مانع روبرو می‌شوند و آتش بە اختیاران حکومتی هر جایی می‌توانند برای آنان مانع‌تراشی کنند.