حضور نمایندەی رسمی ایران بدون «حجاب اجباری» در فینال قهرمانی سنگ‌نوردی آسیا

الناز رکابی، عضو تیم سنگ‌نوردی زنان ایران، که در مسابقات سنگ‌نوردی آسیا در کره‌جنوبی شرکت کرد، در فینال این مسابقات بدون روسری حاضر شد.

مرکز خبر- روز یکشنبه ٢۴ مهرماه، الناز رکابی عضو تیم سنگ‌نوردی ایران که به فینال مسابقات آسیایی در کره‌‌جنوبی راه یافته بود، در آخرین مرحله و در فینال این مسابقات در اعتراض به قانون حجاب اجباری و قتل ژینا امینی توسط گشت ارشاد و سرکوب شدید معترضان بدون روسری حاضر شد.

الناز رکابی در این دوره از مسابقات به عنوان چهارمی آسیا دست یافت. این سنگ‌نورد ایرانی قهرمان ایران و برنده‌ی مدال طلای ماده‌ی بولدرینگ کاپ آسیا در سال ٢٠١٧ است. حجاب اجباری زنان ورزشکار در مسابقات ورزشی یکی از اصلی‌ترین مانع آنها در دستیابی بە پیروزی محسوب می‌شود و با وجود اعتراضات گستردە اما همچنان پوشش ورزشکاران زن از سوی فدراسیون‌های ورزشی انتخاب و بە آنها تحمیل می‌شود.

حضور الناز رکابی بدون روسری در این مسابقات می‌تواند منجر بە اخراج او از تیم می سنگ‌نوردی شود و آیندەی ورزشی او را با خطر جدی مواجە سازد اما همصدایی با قیام‌کنندگان ایران از آیندەی ورزشی برای او قابل اهمیت‌تر بودە است.

قتل ژینا امینی دختر ٢٢ ساله‌ی اهل سقز توسط گشت ارشاد تهران و سرکوب شدید اعتراضات سراسری و گسترده در ایران واکنش‌های بسیاری را به ویژه در بین ورزشکاران ایرانی و خارجی در پی داشت و بسیاری از چهره‌های مطرح ورزشی در ایران با از سر برداشتن روسری و یا خداحافظی از تیم ملی ایران اعتراض خود را به قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی و سرکوب شدید معترضان نشان دادند.