گلاره ناظمی، نامزد برترین داور فوتسال جهان در سال ٢٠٢١

گلارە ناظمی، داور شناختە شدەی ایران در لیست نامزدهای برترین داور زن جهان برای سال ٢٠٢١ قرار گرفت.

مرکز خبر- سایت بین‌المللی "فوتسال پلنت"، لیست اسامی نامزدهای برترین داوران زن فوتسال در سال ٢٠٢١ را منتشر کرد. اسم گلارە ناظمی داور شناختە شدەی ایرانی در این لیست قرار دارد.

سایت بین‌المللی فوتسال پلنت، هر سال برترین‌های بخش‌های مختلف فوتسال جهان را معرفی می‌کند. سایت دیروز شنبە، لیست نامزدهای برترین داور زن جهان در این سایت منتشر کە گلارە ناظمی جزو اسامی منتشر شدە است.