درخواست محدودیت بیشتر برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها

کمیته‌ی اخلاق ورزش، با بهانه‌ی «اتتشار برخی تصاویر مرتبط با زنان» خواستار برخورد با «هنجارشکنی‌ها» شد.

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، امروز سه‌شنبه ٢٢ شهریور، کمیسیون اخلاق ورزش در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال بە بهانه‌ی «انتشار برخی تصاویر مرتبط با زنان» خواستار برخورد با «هنجارشکنی» و محدودیت‌های بیشتر برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها شد.

در این نامه با بیان اینکه «انتظار است تمهیدات لازم برای مدیریت صحیح حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها فراهم شده»، از مدیران و به ویژه فدراسیون فوتبال خواسته‌ شدە تا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها محدودیت‌های بیشتری اعمال شود.

همچنین در این نامه آمده است که «انطباق الزامات فدراسیون‌های جهانی با ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده جامعه از مدیران ورزش است»، تا بدین وسیله مدیران ورزشگا‌ەها را برای ممانعت و سختگیری‌های بیشتر برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها تحت فشار قرار دهند.

 پیش‌تر زنان در ایران حق ورود به ورزشگاه‌ها را برای تماشای فوتبال نداشتند اما از مسابقات هفته‌ی سوم لیگ برتر حضور محدود تماشاگران زن با فشار فیفا، فقط در استادیوم آزادی آغاز شد.