عابده مهرزاد: «نرفتم تا بمانم برای خدمت به ملتم!»

عابدە از زنان عضو تیم اسکی افغانستان است. او با وجود باوجود تهدیدهای امنیتی در کشور مانده و می‌گوید: نخواستم بیرون شوم چون فعلن کشورم بیشتر به من نیاز دارد.

بهاران لهیب 

کابل- حاکم‌سازی دوبارەی طالبان بر شانه‌های رنجور مردم افغانستان بخشی از برنامەی آمریکا و متحدانش می‌باشد و با این که طالبان اکت و ادای مستقل‌بودن را می‌کنند، ولی هفته‌وار برای شان ۴۰ میلیون دالر از طرف آمریکا پرداخته می‌شود.

هدف آمریکا و متحدانش در روند تخلیه نجات افغان‌های در معرض خطر نبوده و بیشتر در خدمت سیاست‌گذاری‌های درازمدت شان می‌باشد. اما، برخی باوجود تهدیدهای امنیتی در کشور مانده و می‌خواهند برای مردم و سرزمین‌شان کار و فعالیت کنند. از جمله بیشتر اعضای زن تیم ورزش اسکی در روند تخلیه بیرون شدند، ولی عابده مهرزاد، یکی از زنان ورزشکار اسکی ترجیح داد که در همین‌جا بماند.

عابده می‌گوید: «نخواستم بیرون شوم چون فعلن کشورم بیشتر به من نیاز دارد و می‌خواهم به ورزش خود ادامه بدهم.»

عابده، ۱۶ ساله، از چهار سال بدینسو مصروف ورزش اسکی و دوش می‌باشد و عضویت تیم ملی اسکی را نیز دارد. نامبرده در مسابقات داخلی اشتراک نموده و دارندەی چندین تقدیرنامه و مدال می‌باشد.

وی در ادامه می‌افزاید: «من جوان هستم، با ورزش و کارهای بیشتر می‌توانم به مردم خود خدمت کنم. با حاکمیت طالبان، من درس، ورزش، اهدافم و دوستانم را از دست دادم.»

عابده اضافه می‌کند: «می‌خواهم ورزش کنم و در کنار هموطنان خود بمانم تا کشور خود را از این بدبختی نجات بدهم.»

به گفتەی عابده، اغلب دختران ورزشکار اسکی به کشورهای اروپایی انتقال داده شده‌اند، اما بیشتر پسران در کشورهای دوم مانند پاکستان و ایران در تلاش رفتن به کشورهای پیشرفته سرگردان‌اند.