روزرین کمانگر: روح‌ انقلاب هیچگاه محصور نمی‌ماند

زنان برای ادامه‌ی راه سکینه جانسز متحد شده‌اند. روزرین کمانگری می‌گوید ترورها و اشغالگری‌ها مانع مبارزه در راه آزادی نخواهد شد.

سلیمانیه- زنان آزادیخواه ادامە دهندەی مبارزات سکینه جانسز، فیدان دوگان و لیلا شایلامز ها خواهند بود. نقطه‌ی اوج مبارزه‌ی زنان برای ساختن جامعه‌ای آزاد و دور از ساختار قدرت فرا رسیده است.

 نظام اقتدار و ذهنیت مردسالارانه همواره زنان آزادیخواه انقلابی را تحت سلطه قرار داده است؛ برای جلوگیری از دستیابی به آزادی، زنان مبارز را هدف قرار داده و ترور کرده است. اما این اقدامات همواره نتیجه‌ی عکس داشته و مبارزه‌ی زنان در راه آزادی شدت گرفته و روز به روز پر رنگ‌تر نیز خواهد شد.

 روزرین کمانگری، رئیس کمیته‌ی روابط خارجی جامعە زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار )، در این مورد گفت: نسل‌کشی‌ها تکرار می‌شوند، امسال دهمین سالگرد نسل‌کشی پاریس بود و درست چند روز پیش از دومین مراسم سالگرد این نسل‌کشی کشتار دیگری صورت گرفت که دلیل اصلی آن حضور زنان پیشرو در این مراسم بود.

او در ادامه شرح داد که همه‌ی این زنان پیشرو زنان آگاهی هستند. زنانی که در راه آزادی و رسیدن به آن، خود را توسعه داده‌اند و با فکر و فلسفه‌شان با ذهنیت‌های مردسالارانه‌ی متحجر مبارزه کرده‌اند، بنابراین همواره هدف دشمنان قرار خواهند گرفت.

 

«زنان جنبش آپوی هدف اصلی دشمنان هستند»

روزرین کمانگری با اشاره به اینکه زنان پیشرو به طور کلی و به ویژە زنان جنبش آپویی که پیشرفت‌های بسیاری داشته‌اند و توانایی رهبری جامعه را دارند، اولین اهداف دشمنان هستند گفت: «سکینه جانسز  بە طور کلی طرز فکر مردسالارانه را از نظام فئودالیسم گرفته تا نظام سرمایه‌داری رد کرد. وی نه تنها جهت فکری جامعه کورد را تغییر داد، بلکه اثر واضحی در سراسر جهان از خود به جا گذاشته است. جوامع دیگر سراسر جهان، از جمله جوامع آذری، بلوچ، عرب، افغان و بسیاری دیگر از اتنیک‌ها و جوامع، زنان کورد را نمونه‌‌ی انقلاب خود قرار داده‌اند. مبارزاتی که نظام سرمایه‌داری، قدرت‌های بزرگ جهان و دولت‌ملت‌ها را به خطر می‌اندازند، بنابراین این زنان همچنان با حملات بی‌وقفه مواجه خواهند بود.»

 

«روح انقلاب هرگز محصور نمی‌ماند»

روزرین کمانگر گفت: «روح انقلاب در زمان و مکان خاصی محصور نشده و تمام جهان را در بر می‌گیرد. به ویژه اگر مبارزه در راه هدف خاصی نباشد و ایده‌ی جهان‌شمولی باشد که میان تمام کوردها و آزادیخواهان در جریان است.» او همچنین گفت: «البته مبارزه و انقلاب سکینه جانسز، مبارزه‌ای بود از جنس افزایش آگاهی جامعه و آزادی ذهینت فردی. انقلاب سکینه جانسز و همراهانش در راه ملت مظلومی بود که زیر سلطه‌ی نظام قدرت به سر می‌برند. ادامه‌ی این راه، اتحاد و فعالیت بی‌وقفه در کنار هم، وظیفه‌ای همگانی برای خدمت به ایده‌ی آزادی است.»