سوئیس؛ معترضان تبعیض و خشونت علیه زنان را محکوم کردند

هزاران زن در چهارچوب «اعتصاب زنان» در بسیاری از شهرهای سوئیس تظاهرات اعتراضی برگزار کردند و خواستار حقوق برابر، توقف جنگ و بهبود شرایط اقتصادی در این کشور شدند.

مرکز خبر - اگرچه نابرابری بین زن و مرد یکی از مهمترین دلایل اعتراضات فمینیستی در سوئیس بود، اما آنها تبعیض، خشونت و مردسالاری را که زنان به دلیل جنسیت خود در بسیاری از مناطق در معرض آن قرار دارند، محکوم کردند.

اعتصاب زنان که اولین بار در سال ١٩٩١ راه اندازی شد، برای دومین بار در سال ٢٠١٩ سازماندهی شد و صدها هزار زن به میدان‌ها آمدە و خواهان «برابری» شدند.

بیش از صد هزار زن به عنوان بخشی از «اعتصاب زنان» در بسیاری از شهرهای سوئیس به ویژه زوریخ، لوزان و ژنو به میادین آمدند و علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی خواستار «دستمزد برابر برای کار برابر» شدند و شعارهایی مانند «نه به جنگ و تسلیحات، زنان خواهان صلح هستند» سر دادند.

زنان معترض تبعیض، خشونت و نظام مردسالاری را که زنان در بسیاری از زمینه‌ها به دلیل جنسیت خود در معرض آن قرار دارند، برجسته کردند و نسبت به سیاست‌های تبعیض آمیز به مقامات هشدار دادند.

آنها اعلام کردند که «زنان جنگ نمی‌خواهند» و تاکید کردند که نظام مردسالار در قلب سیاست‌های جنسی قرار دارد و در این دوران نا امیدی جنبش فمینیستی امیدی برای آینده است.

 

«مبارزه فمینیستی باید تقویت شود»

معترضان معتقد بودند اگرچه مدتی از اعتصاب سراسری زنان که در ۱۴ ژوئن ٢٠١٩ با شرکت بیش از نیم میلیون زن سازماندهی شد می‌گذرد، اما سیاست‌های تبعیض آمیز همچنان در بسیاری از مناطق کشور ادامه دارد و زنان هرگز از مبارزه دست نمی‌کشند. تظاهرات همچنین به افزایش احساسات ضد مهاجرتی و افزایش سیاست‌های جناح راست در اروپا توجه داشت، و تاکید کردند کە مبارزه فمینیستی علیه این سیاست‌ها باید افزایش یابد.

 

مشارکت زنان کورد در تظاهرات

زنان کورد نیز با رنگ خود در تظاهرات شرکت کردند. در سخنرانی‌هایی که از طرف جنبش زنان کورد سوئیس ایراد شد، بر اهمیت مبارزه زنان سوئیسی برای حقوق تأکید شد و اعلام کردند کە آنها پیامدهای مستقیم جنگ، ویرانی و قدرت را نه تنها در محل کار و بر بدن خود، بلکە در سراسر جهان احساس می‌کنند. آنها به عنوان زنان کورد ساکن سوئیس، اعلام کردند: «جنگ‌ها، استثمار و تبعید ما را در سراسر جهان پراکنده کرده است، اما ما هرگز دست از مبارزه برنداشتیم.»

معترضان با اشاره به معنا و اهمیت شعار «ژن ژیان آزادی»، بر لزوم گسترش همبستگی زنان در همه زمینه‌ها تاکید و اعلام کردند: ما با شعار ژن ژیان آزادی می‌خواهیم به سوی یک انقلاب زنانه مسالمت آمیز عاری از نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، استثمار و بی عدالتی حرکت کنیم.

زنان با تجمع در میدان رایچول شهر برن، مقابل پارلمان فدرال سوئیس راهپیمایی کردند. بیش از ٣۵ هزار زن در راهپیمایی شرکت کردند و شهر به رنگ بنفش درآمد و در طول راهپیمایی شعارهایی از جمله «اگر زنان بایستند دنیا متوقف می‌شود»، «ما دستمزد برابر برای کار برابر می‌خواهیم»، «زنده باد مبارزه فمینیستی»، و «ما در برابر فاشیسم و ​​مردسالاری می‌ایستیم» سر دادند.