جلسه دادگاه رسیدگی بە اتهامات رضوانه احمد خان بیگی و ۵ متهم سیاسی دیگر

طبق خبرهای منتشر شدە، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رضوانه احمد خان بیگی و پنج متهم سیاسی ساکن تهران، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

مرکز خبر- براساس خبرهای منتشر شدە، قرار است ١٢ آذرماە سال جاری، جلسە دادگاە رسیدگی به اتهامات رضوانه احمد خان بیگی و پنج  متهم سیاسی دیگر برگزار شود.

براساس ابلاغیەای کە در روزهای اخیر  توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به وکلای این شهروندان ابلاغ شده، ار رضوانە احمد خان بیگی و دیگر متهمان درخواست شدە، در روز تعیین  شدە، برای دفاع از خود در خصوص اتهاماتی از قبیل  «اجتماع و تبانی» در شعبه مذکور حضور یابند.

گفتنی‌ست  این متهمان سیاسی پیشتر توسط شعبه پنجم بازپرسی اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. چندی بعد کیفرخواست آنها صادر و به شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.

شایان ذکر است رضوانە احمد خان بیگی و دیگر متهمان،  ٢٧ شهریور ماە سال جاری  توسط نیروهای امنیتی به صورت جداگانه در تهران بازداشت شدند. رضوانە احمد خان بیگی پس از بازداشت بە زندان قرچک منتقل و بعد از مدتی بە زندان اوین انتقال دادە شد. پنج متهم دیگر نیز بعد از ٧ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی بە زندان اوین منتقل شدند.

 رضوانه احمدخان بیگی و  بهفر لاله زاری همسر وی  پیش از این نیز  بە دلیل  فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را دارند. وی ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۷ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» توسط نیروهای امنیتی رژیم در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌ بود.