سلاح هنرمندان در مقابل ظالم، هنرشان است

م.آژن نام مستعار شاعر مردمی افغانستان است که وی هم مانند ده‌ها شاعر و نویسنده با وجدان دیگر در اشعاراش درد و رنج مردم افغانستان را انعکاس داده و جنایات جنایتکاران را افشا ساخته است. اما در کنار اینان، شاعران و نویسندگان هم هستند که در وصف مهین فروشان افغانستانی و رژیم سفاک ایران قرار گرفته و خوش خدمتی نموده‌اند.

آسمان بهمن زن آگاهی است که همیشه اشعار م.آژن را دکلمه می‌کند و چندین بار برای ما به مناسب‌های مختلف دکلمه‌هایش را فرستاده است این بار هم به مناسبت دوسالگی حاکمیت طالبان در افغانستان که قربانی اول شان زنان است. شعر از م.آژن را دکلمه کرده، که ما به نشر رسانده‌ایم.

مرگ بر ژریم تان!

ای فاسقان دهر

ای رهبران چور و چپاول

                        هزار ننگ

دستِ شما به خون

خون در ازای پول

پول بهر قتل و دهشت و کامرانی شما

یا جایگاهِ پرورشِ تخم هرزگان

تف بر ضمیر تان

مرگ بر رژیم تان!

دیروز تان به جنگ

امروز تان به نوکری و فاحشگی هزار رنگ

از جهل شکفتید

خلق و

        خدا و

                مادر و

                     میهن فروختید

بس است

حیا کنید

دست را بالا کنید

زانو زنید به گونه‌ی هیتلر

خود را فنا کنید

ور نه

فردا

جسمِ نجس تک تک تان را

به گـــُه سگ

هر کودکِ وطن

آتش می زند

تف بر ضمیر تان

مرگ بر رژیم تان!