آمار قتل زنان افغانستان در ماه حوت ۱۴۰۲

عامل اصلی جنایت علیە زنان، قدرت داشتن افراد اسلامگرا از نوع طالب و حامیان شان می‌باشد.

بهاران لهیب

افغانستان - سال به اتمام رسید و جنایت عیله بشریت و به خصوص علیه زنان در افغانستان رو به افزایش است. عامل اصلی آن، قدرت داشتن افراد اسلامگرا از نوع طالب و حامیان شان کشور‌های امپریالیستی به رهبری امریکا می‌باشد، در طول چهار دهه مداخله امریکا در افغانستان و به قدرت رساندن نوکران رنگارنگش به میلیون‌ها آزادیخواه و روشنفکر جامعه را از دم تیغ کشیدند. اما متاسفانه باید گفت که در صدر لیست جنایت شان همیشه زنان بودند.

اینبار بازهم ما به آمار قتل و یا مجبور ساختن زنان به خودکشی در افغانستان دست یافتیم که به نشر می‌رسانیم.

 به تاریخ ۱۲ حوت ۱۴۰۲، رعنا ۱۸ ساله به خاطر نجات یافتن از ازدواج اجباری با پرت نمودنش از منزل چهار در ناحیه چهارم شهر کابل جان باخته است.

به تاریخ ۲۰ حوت ۱۴۰۲، تهمینه در ولسوالی رخ ولایت پنجشیر خودکشی نموده است.

 به تاریخ ۲۷ حوت ۱۴۰۲، شکوفه ۲۷ ساله مادر سه فرزند در شهر جلال‌آباد ناحیه هشتم با شلیک گلوله توسط همسرش به قتل رسیده است.

به تاریخ ۲۸ حوت ۱۴۰۲، زنی کە هویت وی فاش نشدە در ولسوالی المار ولایت فاریاب توسط برادرش  با ضرب چاقو به قتل رسیده است.

 به تاریخ ۲۹ حوت ۱۴۰۲، مردی در مرکز ولایت بادغیس دختر هفت ساله‌اش را به قتل رسانده است.

به تاریخ ۲۹ حوت ۱۴۰۲، نسرین ۳۰ ساله در ولسوالی کوز کنر ولایت ننگرهار از اثر خشونت‌های خانوادگی خودکشی نموده است.

به تاریخ ۳۰ حوت ۱۴۰۲، فرشته ۲۹ ساله در ولسوالی کوزکنر توسط همسر و پدر همسرش با چاقو به قتل رسیده است.