آمار قتل زنان افغانستان در ماه اسد (مرداد) ۱۴۰۱

براساس آمار جمع‌آوری شدە توسط خبرگزاری زن در ماە اسد (مرداد) ١۴ زن در ولایات مختلف افغانستان بە قتل رسیدە و یا تشویق بە خودکشی شدەاند.

کابل – قتل، کشتار، تجاوز جنسی، لت و کوب، ازدواج اجباری بر زنان در جوامع بنیادگرا چون افغانستان به امر معمول تبدیل شده است. هر ماه لیست آمار جنایات در حق زنان بلند رفته می‌رود.

خبرگزاری زن لیست کشتار زنان افغانستان را در ماە اسد جمع‌آوری نموده و به نشر می‌رساند. براساس آماری کە خبرگزاری زن جمع‌آوری کردە در ماە اسد ١۴ زن بە قتل رسیدە و یا تشویق بە خودکشی شدەاند.

به تاریخ اول اسد (مرداد) ۱۴۰۱ دختر ۱۵ ساله در ولسوالی کوهستان فاریاب با شلیک گلوله توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است.

به تاریخ ۲ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ زن ۳۰ ساله  در اثر خشونت‌های خانوادگی در شهر میمنه فاریاب خود را حلق‌آویز کرده است.

به تاریخ ۴ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ نوجوان ۱۸ ساله  بعد از تنش لفظی با پدرش بر سر مهریه‌ در ولسوالی گرزیوان فاریاب با خوردن دوا موش خودکشی کرده است.

به تاریخ ۵ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ کودک ۶ ساله در ولسوالی روحانی‌بابای  پکتیا  به گفته پدرش محمد جنت  اختطاف و بعد توسط سنگ به قتل رسیده است.

به تاریخ ۹ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ خلیل جانان خان در ناحیه هشتم جلال‌آباد همسرش را به قتل رسانده است.

به تاریخ ۱۰ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ در ولسوالی جوند بادغیس جسد زنی که با ضرب چاقو به قتل رسیده به دست آمده است.

به تاریخ ۱۵ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ در شهر پل علم لوگر یک زن در خانه‌‌اش باضرب گلوله به قتل رسیده است.

به تاریخ ۲۱ اسد (مرداد)‌ یک مرد در حوزه هجدهم امنیتی کابل بعد از مشاجره لفظی مادرش را به قتل ‌رساند است.

به تاریخ ۲۲ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ زنی در ولسوالی گرزیوان فاریاب خود را از کوه انداخته خودکشی نموده است.

به تاریخ ۲۵ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ در ولسوالی دره‌ پنجشیر صمینه زمانی که مانع ورد طالبان به منزل شان می‌شود توسط آنان با ضرب گلوله به قتل می‌رسد.

به تاریخ ۲۶ اسد ۱۴۰۱ جسد یک زن در ولسوالی کشک ‌رباط سنگی هرات به دست آمده است.

به تاریخ ۲۷ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ در ولسوالی کهمرد بامیان یک نوجوان به دلیل نامعلوم خودکشی نموده است.

به تاریخ ۲۸ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ در ولسوالی ورس بامیان زنی خود را در آشپزخانه حلق‌آویز نموده است.

به تاریخ ۳۰ اسد (مرداد) ۱۴۰۱ در ولسوالی اندخوی فاریاب زن ۱۹ ساله توسط برادر ۱۱ ساله‌اش  با شلیک گلوله به قتل رسید.