نشریەی انقلابی زنان آمریکا

سوزان برانل آنتونی یک رهبر برجسته‌ی حقوق مدنی و حقوق زنان در آمریکا که در جنبش حقوق زنان و به رسمیت شناخته شدن حق رأی زنان در ایالات متحده در قرن ۱۹ نقش محوری داشت.

سوزان برانل آنتونی یک رهبر برجسته‌ی حقوق مدنی و حقوق زنان در آمریکا که در جنبش حقوق زنان و به رسمیت شناخته شدن حق رأی زنان در ایالات متحده در قرن ۱۹ نقش محوری داشت.

پس از جنگ داخلی افرادی که برای رأی‌گیری "سیاه" مشغول به کار بودند، مایل بودند زنان را از حق رای محروم کنند، اما سوزان آنتونی بیشتر بر رضایت زن متمرکز شد و در سال ۱٨۶۶ به انجمن حقوق برابر آمریکا کمک کرد و در سال ۱٨۶٨ با استنون به عنوان سردبیر، ناشر انقلاب شد.

وی در اول ژانویه سال ۱٨۶٨ همراه با  نشریه‌ی "انقلاب" را منتشر کرد و  پس از ۲ ماه، در تاریخ  ۱ مارس همان سال با همکاری نویسندگان مبارزی چون" الیزابت استانتون" نشریه‌ی خود را که در نیویورک انتشار می‌یافت به «منادی حق» تغییر نام داد و فعالیت خود را با دفاع از " حق رأی زنان در انتخابات " آغاز کرده بود  به سایر حقوق درخواستی زنان گسترش داد.

این نشریه که در ۱۶ صفحه و با هزینه‌ای برابر ۶۰۰ دلار برای هر شماره انتشار می‌یافت، خواستار دستمزد برابر برای کار(صرف‌نظر از مرد یا زن بودن) و دادن اهمیت به اتحادیه‌های کارگری و صنفی به عنوان مدافعان حقوق اعضای خود و خواستار قانونی‌شدن طلاق شد که در مذهب کاتولیک ممنوع است.

این نشریه در جریان مبارزات خود پیشرفت گسترده‌ای داشت تاجایی که خواستار انتصاب زنان به عنوان کشیش در کلیساهای کاتولیک شد. هنگامی که نشریه دچار مشکلات مالی شد و سوزان آنتونی این جریان را در روزنامه منتشر کرد، برخلاف تصور، مردی به نام « جورج ترین» پرداخت همه‌ی هزینه‌ی نشریه را به عهده گرفت.