نمایش «خاکستری‌ها» مفهوم هویت فلسطینی را شبیه‌سازی می‌کند

مؤسسە‌ی «روزهای تئاتر» با اجرای نمایش «خاکستری‌ها» موضوعات مهم اجتماعی و نقش زنان را در نمایش‌های فلسطینی برجسته می‌کند.

مرکز خبر- مؤسسەی روزهای تئاتر در قالب پروژەی «حمایت از پایداری مؤسسات و افراد شاغل در صحنەی فرهنگی فلسطین- صدایتان می‌کنم»، اثری نمایشی با عنوان «خاکستری‌ها» را ترتیب داد که مفهوم هویت فلسطینی را به شیوه‌ای بدیع و هنرمندانه شبیه‌سازی می‌کند و مسائل اجتماعی فلسطین را با گروه‌های مختلف جامعه مورد بحث قرار می‌دهد.

در حاشیه‌ی این نمایش که دوشنبه ١٨ ژوئیە ٢٠٢٢ برگزار شد، دیانا الایوبی یکی از هنرمندان نمایش گفت: «من در کارهای نمایشی زیادی شرکت کردم اما این اثر با توجه به نمایشنامه متفاوت است. «خاکستری‌ها» به مسائل مهم اجتماعی می‌پردازد و بارزترین آن هویت فلسطینی با قالبی متمایز است. همچنین مشکل طبقه‌بندی را نیز بیان می‌کرد، یعنی طبقەبندی فقط از طریق خدمت انجام شدە و هیچ فردی مجاز به بیان توانایی‌های خود (مگر از طریق یک شخص اقتدارگرا) نیست».

وی افزود: «این نمایش از آداب و رسوم، سنت‌ها، خاطرات و نوسانات زندگی روزمره صحبت می‌کند و مفهوم انسانی را در محتوای خود دارد کە فقط دستورات بالاتر را انجام می‌دهد و نمی‌تواند نظر شخصی یا اعتراضی به هیچ موضوع و تصمیمی داشته باشد».

دیانا الایوبی خاطرنشان کرد: «نقش زنان در نمایش و تئاتر فلسطین با وجود موانعی که با آن روبرو هستند، مهم و تاثیرگذار است و حضور وی در عرصه‌ی نمایش به ویژه اینکه چندین نقش اصلی و مهم را در خود جای داده است، قابل توجه است».

وی با تاکید بر اینکه زن مبارز صبورانە زندگی را با تمام معیارها به دوش می‌کشد و سعی در تغییر نگاه اجتماعی به زنان و اختلاط آن با مقوله‌ی مردان دارد، تصریح کرد: «حضور زنان در جامعه به دلیل تلاش برای توسعە و پیشرفت بسیار مهم است».

لینا الاستل یکی دیگر از هنرمندان گفت: «این نمایش تلاش کرد تا در سبک مورد نظر ظاهر شود زیرا مسائل اجتماعی را شبیه‌سازی و بیش از یک موضوع رایج در دوران اخیر را در یک روش ابتکاری و جدید بیان کردە و از روایت‌های معمول فاصلە گرفت».

وی خاطرنشان کرد: «نقش زنان فلسطینی در نمایشنامه مهم و قابل ذکر است و ما توانستیم مسائلی را که آنها از آن رنج می‌برند مطرح کنیم، آنها می‌توانند مسائل خود را مطرح و سازوکارها و پیشنهادهایی را برای پیشبرد جامعه‌ی بهتر ارائە دهند».