فروزان اسدزادە: «موسیقی راهی برای نجات من از شخصیتی محدود به شخصیتی بلند پرواز و آگاه بود»

فروزان اسدزادە هنرمند دف‌نواز متولد شهر سقز است کە مدت ١٢ سال است در حوزەی موسیقی فعالیت دارد. فروزان معقتد است «هر انسانی دارای روحی بلند پرواز و آزاد است که باید آن را بیدار کرد» و او اکنون از طریق موسیقی توانستە است راە خود را بیابد.

بهار عباسی

 

مهاباد- در دورەهای اخیر حضور هنرمندان زن بە ویژە نوازندگان در عرصەی هنر افزایش چشمگیری داشتە و حضور زنان بە ویژە در گرەهای موسیقی جلوەای خاص بە آن بخشیدە است. فروزان اسدزادە از جملە زنانی است کە در حوزەی هنر فعالیت دارد و بە مدت ١٢ سال است کە نوازندگی دف را انجام می‌دهد. او علاوەبر نوازندگی آموزشگاهی ایجاد کردە و از این طریق بە هنرجویان دف‌نوازی را آموزش می‌دهد.

خبرگزاری زن در مصاحبە با فروزان اسدزادە، مسائل و مشکلاتی کە زنان هنرمند با آن روبرو هستند را مورد ارزیابی قرار دادە است.  فرزانە اسدزادە در گفت‌وگو با خبرگزاری زن از حمایت‌های همیشگی مادرش و همچنین تلاش‌های بی‌وقفەی خود برای رسیدن بە اهدافش سخن می‌گوید.

 

مردم چگونه از کار شما استقبال میکنند؟

بدون شک در هر کاری عدەای از انسان‌ها هستند که سنگ زیر پایتان بیاندازند و با شما هم نظر نباشند و بسیاری از افراد هم هستند که بهت امید می‌بخشند و به شما قدرت می‌دهند و می‌توانند با یک کلمه شما را خوشحال کنند این چندسالی که کار کردەاید و فعالیت داشتەاید، بیهوده نبوده است.

 

به عنوان یک نوازندەی دف چه مشکلات و معضلاتی دارید؟

بیشتر برمی‌گردد به دید انسان‌ها و نحوەی تفکرشان ...بازم با خوشحالی می‌گویم که تمام این تفکرات رو به بهترشدن می‌رود. نمی‌خواهم بدبینانه صحبت کنم اما سال‌های قبل بسیار دلمان را می‌شکستند و به هر نحوی می‌گفتند که این حرفه و کار درستی نیست که انجام می‌دهید و راه خوبی نیست که انتخاب کردەاید و سنگ‌اندازی می‌کردند. اما خوشبختانه این رفتارها رو به بهترشدن می‌رود و پدر و مادرها فرزندانشان را برای آموزش سازهایی می‌فرستند که خود فرزندان به آن علاقه دارند، نه تنها در موسیقی بلکه در زمینه‌ی ورزش و زمینەهای دیگر هم که برای رشد شخصیت یک انسان در کودکی لازم است این‌چنین است و روز به روز بهتر می‌شود و جای خوشحالی و امیدواری دارد.

به یاد دارم ٨ سال قبل که در یک کنسرت تنها زن در جمع مردها بودم تقریبا ٧ یا ٨ نفر نوازنده‌ی مرد بودند و من تنها زن در میان آنها بودم. می‌دیدم که بسیاری از افراد طرز نگاه بدی دارند و یا زمانی که بعد از ۴ یا ۵ ساعت از تمرین برمی‌گشتم بسیاری از افراد با جملە‌ها و رفتارهای بدشان تمام قدرت و انگیزەات را ازبین می‌بردند. هرچند که دید بسیاری از افراد متفاوت است اما من نمی‌توانم همه را از خودم راضی نگه دارم.

یک بار در آخر کنسرت که مادرم گلی برای من آوردند و برگشتند مردی در آنجا دستم مادرم را گرفتند و بوسیدند و گفتند آفرین به شما و فرزندی که بار آوردەاید و مایەی افتخار است که در جمع این نوازندەهای حرفەای است.

فکر می‌کنم ٢ یا ٣ سال بود که شروع به نواختن دف کرده بودم و خودم را به رده آنها که نوازندەهای بسیار خوبی بودند، رسانده بودم و توانستم کنسرت را بسیار به خوبی اداره کنم. از این دید می‌گویم خودم را به رده‌ی آنها رسانده بودم که آنها مدت طولانی نوازنده بودند و من به تازگی شروع کرده بودم، نه از این نظر که چون من زن هستم در رده پایین‌تری بوده باشم.

همچنین برخورد این مرد محترم بسیار به من قدرت و انگیزه بخشید و مادرم هم که بسیاری از افراد به ایشان ایراد می‌گرفتند و در گوش آن می‌خواندند که این دختر در راه درستی نیست و یا به دنبال حاشیه است و نان در این راه نیست و از این قبیل صحبت‌ها زمانی که بازخورد این آقا را دیدند بسیار انگیزه پیداکردند و توانستند بهتر من را حمایت کنند. هرچند قبل از این نیز من همیشه گفتەام بسیار خوشبخت هستم که خانوادەای فرهنگی و روشن‌بینی دارم. حتی از زمانی که من به دنیا آمدەام مادرم مرا با آهنگ‌های ماموستا رزازی سرگرم و یا خوابانده است و برای همین تمامی اینها بی‌دلیل نیستند و تاثیر می‌گذارند و خانوادەام نیز بسیار حامی و پشتیبان من بودەاند و بسیاری اوقات اینچنین بازخوردهای خوبی که می‌دیدند خوشحال‌تر می‌شدند.

 

زن برای شما به چه معناست؟

زن هم همان انسان است و آن حالت مقدسی که به آن نسبت می‌دهند من مخالف هستم و زن نیز مانند مرد یک انسان است و می‌تواند اشتباه کند، می‌تواند هر راهی که خودش دوست دارد را انتخاب کند و ممکن است اصلا راه ازدواج و مادر بودن را انتخاب نکند و باز هم جای احترام است و به همین دلیل من مخالف این هستم که این تقدس را به زن نسبت دهند.

هر زنی انسانی است که می‌تواند دارای اندیشه و تفکر باشد و هم اینکه می‌تواند راه بسیار ساده و آسانی هم انتخاب نماید و اما من موافق منفعل بودن برای هیچ انسانی نیستم.

هرکسی ابتدا باید شخصیت خود را بشناسد و کم و کاستی‌هایش را با کمک مطالعه و رفتارهای خوب پر کند،آنگاه می‌تواند ادعا کند کسی را دوست دارد و یا ازدواج کند و آن زمان انسان یا کودکی را به دنیا بیاورد و آن را تربیت کند و تمام اینها نیاز به مطالعه دارد و باید همیشه به روز و آگاه باشید تا بتوانید انسانی را تربیت کنید و خود نیز جایگاهی قابل احترام و بی‌آزار برای اطرافیان داشته باشید.

 

همکارهای مرد چگونه برخوردی با شما دارند؟

جای خوشحالی دارد که تا الان برخورد خوبی داشتەاند. هرچند بودەاند کسانی که از نظر اجتماعی حق من را پایمال کردەاند اما کم بوده و توانستەایم اعتراض کنیم و نگذاریم این چنین ظلم‌هایی تکرار شوند. من و چند نفر از دوستانم چندین بار همچین اتفاق برایمان پیش آمده و برخورد داشتەایم و خوشحالم که تکرار نشده است.

بسیاری از همکارهای مرد مشوق من هستند و بسیار دلسوزانه هر سوالی که در زمینەی موسیقی داشته باشم بسیار راهنمایی و کمک می‌کنند، همانند یک برادر یا یک دوست به طور مداوم با آنها در ارتباط هستم و ارتباط دوستانه‌ی بسیار خوبی میان نوازندەها وجود دارد.

 

زندگی شما قبل و بعد از موسیقی چە تغییراتی داشتە است؟

زندگی من قبل از موسیقی بسیار ساده بود و دید بسیار محدودی داشتم. به دلیل پرورش ناقص و اشتباه جامعه، می‌توانم بگویم جامعه است که این راه را به تو نشان می‌دهد و جامعه است که این محدودیت و اجبار را حاکم می‌کند اما این تو هستی نباید این اجازه را بدهی وباید راه خود را انتخاب کنی و من می‌توانم بگویم موسیقی راهی برای نجات من از شخصیتی محدود به شخصیتی بلند پروازو آگاه بود. هر انسانی دارای روحی بلند پرواز و آزاد است که باید آن را بیدار کرد و موسیقی توانست این راه را به من نشان دهد که روح خودم را پیدا کنم و آن را آگاه و آزاد کنم هرچند در ابتدای مسیر هستم اما همچنان مشغول و بردوام هستم و در دانشگاه فرهنگ و هنر سنندج در رشته‌ی موسیقی تحصیل می‌کنم و به فکر کارهای بسیار بزرگ‌تری هستیم.

موسیقی توانسته است دنیا و طرز تفکر من را بسیار عوض کند و دوستان بسیار خوب و قابل احترامی پیدا کردەام.

می‌گویند اگر چراغی روشن کنید چه دوست داشته باشید یا نه خانه‌ی همسایه را هم روشن می‌کند، برای همین همیشه می‌گویم آگاه باشید با چه کسانی در ارتباط هستید و با چه کسانی رفاقت می‌کنید.

من توانستەام دوست‌های بسیار خوبی در کنارم داشته باشم که برای رسیدن به هدف‌هایم بسیار مشوق بودەاند اما خود فرد نیز در این مسیر بسیار مورد اهمیت است که چگونه رفتار کند و چه راهی انتخاب نماید و مطالعه داشته باشد و مداوم در فکر رشد و آگاهی و آپدیت خود باشد و منفعل و راکد نباشد.

هدف این نیست تمامی انسان‌ها تبدیل به هنرمند یا انسان بزرگی شوند مهم این است در هر راه و هدفی که قدم می‌گذارید باید با آگاهی و مطالعه همراه باشد برای مثال زنی که انتخاب می‌کند یک مادر باشد باید با مطالعه و آگاهی همراه باشد و اینکه در چه مسیری و چگونه قدم برمی‌دارد. مشخص است که خانواده اولین مدرسه و جامعەای است که در آن تربیت می‌شویم و رشد می‌کنیم و اهداف و شخصیت و تفکر ما در آن شکل می‌گیرد و در خانواده نیز خوشبختانه یا متاسفانه این نقش بیشتر برعهده‌ی مادر می‌باشد، به همین دلیل من موافق و همراه زنان دارای مطالعه و اندیشه و تفکر و صاحب نظر و به روز هستم.

امیدوارم زندگیتان سرشار از انگیزه و امید باشد و خودتان را بشناسید و دوست داشته باشید و روح خود را آگاه و هوشیار کنید و هر انسانی می‌تواند به چیزی که می‌خواهد و دوست دارد برسد به شرط اینکه خودش را بشناسد، دوست داشته باشد و به آرزوهایش اهمیت بدهد.