رکورد ٣٨ سالەی سرعت وزش باد در زابل

سرعت باد با وزش ١٢۶ کیلومتر بر ساعت در زابل در ٣٨ سال گذشتە بی‌سابقە است.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در گزارشی  بیشینه‌ی سرعت وزش بادهای ١٢٠ روزه‌ی شب گذشتە در ایستگاه فرودگاهی زابل را ١٢۶ کیلومتر بر ساعت اعلام و آن را در ٣٨ سال گذشتە بی‌سابقە ذکر کرد و گفت:  در حال حاضر گردوغبار حاصل از وزش باد، شعاع دید افقی در این شهر را به ٢٠٠متر کاهش داده است.

وی با اشاره به میزان بیشینه‌ی سرعت باد در زابل در سال‌های اخیر گفتە است: در تیر ماه سال ١٣۵٨ بیشینه‌ی سرعتی معادل ١۴٨ کیلومتر بر ساعت بودە و بعد از آن نیز در خرداد سال ١٣۶٣ این رقم به ١٣٠کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی با اشاره به هشدار سطح نارنجی صادر شده در روز پنج شنبە ادامه داد: وزش بادهای بسیار شدید به همراه طوفان گرد و خاک تا فردا صبح در شمال استان ادامه داشتە و دما در نواحی شمالی و مرکزی ۶ الی ٧ درجە کاهش می‌یابد.

در همین راستا سازمان هواشناسی ایران از وزش باد شدید، گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی در اکثر مناطق استان اصفهان، شرق، جنوب شرق و جنوب ایران هشدار دادە است.