مرگ سالانه ۹ میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی

افزایش آلودگی فضای باز و مسمومیت با سرب از سال ۲۰۱۵ تاکنون عامل مرگ ۹ میلیون نفر در جهان بوده است که پیشرفت اندک در مقابله با آلودگی در سراسر جهان را تضعیف کرده است.

مرکز خبر- براساس تجزیه و تحلیل دانشمندان از داده‌های مربوط به میزان مرگ‌ومیر جهانی و سطوح آلودگی هوا ناشی از فرآیندهای صنعتی و شهرنشینی باعث افزایش ۷درصدی مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ شده است.

ریتشارد فولر، یکی از نویسندگان این مطالعه و رئیس سازمان جهانی (بیور إیرث) گفت: برخلاف تغییرات آب‌وهوایی، مالاریا و ایدز ما تمرکز زیادی روی آلودگی محیط‌زیست نداریم.

مطالعه‌ی اخیر به طور خاص بر روی علل آلودگی متمرکز است و آلاینده‌های سنتی مانند سیگار کشیدن یا فاضلاب را از آلاینده‌های مدرن‌تر مانند آلودگی هوا به دلیل صنعتی و مواد شیمیایی سمی جدا می‌کند.

محققان به این نتیجه رسیدند که مرگ‌ومیر مرتبط با آلاینده‌های معمولی در سطح جهانی کاهش یافته است، اما همچنان یک مشکل بزرگ در آفریقا و برخی دیگر از کشورها باقی مانده است. داده‌های تنظیم شده برای محاسبه‌ی تأثیر آلودگی نشان می‌دهد که آب آلوده، خاک و هوای آلوده عواملی بودند که چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و نیجریه را به کشورهایی با بیشترین مرگ‌ومیر مرتبط با آلودگی تبدیل کرده است.

ریتشل کوبکا، مدیر اجرایی اتحادیه‌ی جهانی بهداشت و کنترل آلودگی در نیویورک و یکی از محققان این پروژه گفت: مرگ‌ومیر ناشی از قرار گرفتن در معرض آلاینده‌های مدرن مانند فلزات سنگین، مواد شیمیایی کشاورزی و انتشار سوخت‌های فسیلی افزایش قابل توجهی داشته است که از سال ۲۰۰۰، ۶۶درصد افزایش داشته است.

این مطالعه فهرستی از ده کشور با بالاترین گزارش مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی را براساس نتایج تنظیم شده، تهیه کرد. این کشورها به ترتیب عبارتنداز چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، نیجر، جزایر سلیمان، سومالی، آفریقای جنوبی، کره شمالی، لسوتو، بلغارستان و بورکینوفاسو.