زنان مصری: باید علیه خشونت آگاهی صورت گیرد

زنان مصری بر اهمیت تلاش برای مبارزه با خشونت علیه زنان که مسئلەای جهانی است تأکید کردند و خواستار اصلاح قوانین برای دستیابی به برابری زن و مرد شدند.

اسماء فاتحی

قاهره-  براساس آماراهای ارائه شده، در طول ده سال گذشته خشونت علیە زنان بە صورت چشم‌گیری افزایش داشتە است. زنانی که انواع خشونت‌ها را تجربه می‌کنند، ضمن مقابلە با آن، تلاش می‌کنند صدای خود را به گوش دیگران برسانند. سه تن از زنان مدافع حقوق زنان هستند با فعالیت‌های خود تلاش می کنند جامعه را بیدار کنند.

کریمه کمال، نویسنده و روزنامه‌نگار که در«کمپین ١۶ روزه» فعالیت می‌کند، با بیان اینکه بحران اقتصادی در کشور جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: « بحران اقتصادی بیش از همه زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

 

«آگاهی مهم است»

کریمه کمال با بیان اینکه آموزش نقش مهمی در تغییر این وضعیت دارد ادامه داد: «زنان هر چقدر هم که موفق باشند ذهنیت مردسالارانه آن را نادیدە می‌گیرد، زیرا این ذهنیت زنان را کمتر از مردان می‌بیند و خواهان کنترل بر بدن زنان است. باید به زنان احترام گذاشت و این امر از طریق آگاهی اجتماعی، آموزش و نقش رسانه‌ها قابل انجام است. این آموزش‌ها برای برابری زن و مرد مهم هستند.»

 

«حقوق زنان نادیده گرفتە می‌شود»

جمهوریه عبدالرحیم، رئیس انجمن زنان برای توسعه نیز با اشاره به اینکه برای از بین بردن خشونت باید تغییراتی در قوانین ایجاد شود، اظهار داشت که خشونت دارای اشکال مختلفی از جمله اقتصادی، جسمی، روانی و غیره است که نادیده  گرفتە می‌شود. جمهوریه عبدالرحیم این اقدامات و برخوردها را ناشی از ذهنیت مردسالارانه دانست و به همین دلیل با تاکید بر اینکە باید با خشونت مبارزه کرد، گفت: «قوانین بر کاهش یا افزایش موارد خشونت خانگی تأثیر دارد. در موارد خشونت علیه زنان و دختران، مرتکبین باید به اشد مجازات برسند تا با چنین مجازات‌هایی از خشونت جلوگیری شود.»

 

«کمپین‌های آموزشی باید برگزار شود»

امیره سالم، وکیل دادگستری نیز یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از خشونت را آموزش نسل جدید عنوان کرد و ادامه داد: «آموزش، کمپین‌های آگاهی‌بخشی، صحبت کردن در مورد حقوق زنان و فعالیت در این زمینه موجب تحول خواهد شد. باید بر برابری جنسیتی در زندگی کاری تمرکز شود. به عنوان مثال در مورد دستمزد ماهیانه شکایات زیادی وجود دارد، اگرچه زنان با مردان کار یکسانی انجام می‌دهند، اما حقوق و دستمزد یکسانی دریافت نمی‌کنند و این دستمزد باید برای زن و مرد برابر باشد. سازوکارهایی که حقوق زنان را تأمین می‌کند باید در عرصه‌ی عمومی ایجاد شود. به ویژه در موارد آزار و اذیت، مسئولین در هنگام توسل به راه‌های قانونی باید هر چه در توان دارند انجام دهند».