تیم ملی فوتبال زنان و مردان سوئد قرارداد یکسان خواهند داشت

فدراسیون فوتبال سوئد با تیم‌های ملی زنان و مردان این کشور برای پرداخت دستمزد یکسان به توافق رسیده است.

 

مرکز خبر- برای نخستین بار در تاریخ سوئد، ملی‌پوشان زن و مرد فوتبال این کشور دستمزد یکسان خواهند داشت، به گزارش Sportbladet، هاکان شیوسترون، دبیرکل فدراسیون فوتبال سوئد در این بارە گفتە است: گفت‌وگوهای سازندە با اعضای تیم ملی زنان و مردان سوئد بە توافق اولیە برای پرداخت دستمزد یکسان بە زنان و مردان این تیم منجر شد و طرفین از این توافق خرسندند. 

این  توافق تاریخی پس از گفت‌وگوی میان اتحادیەهای فوتبال مردان و زنان سوئد و کاپیتان‌های این دو تیم یعنی ویکتور لیندلوف و کرولاین سگر و برخی از بازیکنان دیگر حاصل شدە است.

تبعیض برمبنای جنسیت در ورزش در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و عموما تیم‌های ورزشی زنان از مزایا و شرایط نابرابر برخوردارند، در ایران نیز زنان ورزشکار علاوەبر محدودیت‌های رسمی و فشارهای مختلف، حتی پس از پیروزی و یا شرکت در مسابقات جهانی از مزایای حداقلی برخوردارند.