توجیهات وزارت ورزش در مورد ممنوع شدن ورزش بدنسازی و زیرشاخه‌های آن برای زنان

با توجه به عدم وجود مجوزهای قطعی و نهایی، مقرر شد که فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام فعالیت‌های زنان را متوقف کند.

 

مرکز خبر- مریم کاظمی‌پور معاون ورزش گفت: در سه ماهی که به عنوان معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان حضور دارم، گزارش‌هایی مبتنی بر فعالیت برخی رشته‌های غیرمجاز و زیرزمینی و به تبع آن بروز رفتارهای پرخطر، مصرف و تزریق مکمل‌های غیرمجاز دریافت کردم که خطر جدی را در راستای حفظ سلامت زنان ایجاد کرده است و همین مسئله عاملی شد تا مجوز فعالیت‌های رشته‌هایی که زنان در ذیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در آن فعال هستند، به منظور حفظ صیانت از حریم زنان، مورد بررسی قرار گیرد.