تماشای فوتبال در دیوەزناوِ هورامان بدون تفکیک جنسیتی

در دیوەزناوِ هورامان زنان نیز همچون مردان، به دور از دخالت نیروهای دولت و بدون تفکیک جنسیتی به تماشای فوتبال نشستند.

کامیاران- در حالی کە زنان قوانین جمهوری اسلامی مانع حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی می‌شود اما زنان کورد هیچ گاە بە این قوانین پایبند نبودەاند و قوانین زن‌ستیز ایران در کوردستان خریداری ندارد. پس از آغاز انقلاب ژن ژیان آزادی دهن کجی زنان بە قوانین مردسالار ایران بیشتر افزایش یافتە است و زنان کورد در مسابقات جام‌های محلی در محل بازی حضور می‌یابند و با لباس کوردی و با شوری انقلابی بە تماشای فوتبال می‌نشینند و تیم مورد علاقەی خود را تشویق می‌کنند.

 روز پنجشنبە ١٠ فروردین ١۴٠٢ در روستای دیوەزناو از توابع کامیاران در منطقەی هورامان، در بازی فینال مسابقات فوتبال موسوم به "جام تاف" که جامی منطقەای است، تیم "قەڵای شاهو" با نتیجەی ۵ بر ۳ تیم "ئەرخەوان" را شکست داد و جام قهرمانی پنجمین دورەی جام تاف دیوەزناو را بالای سر برد.

نکتەی جالب در این مسابقه حضور چشمگیر زنان و تماشای مسابقه از نزدیک و بدون تفکیک جنسیتی و البتە بدون حضور نیروهای دولتی و دخالت‌ آنها بود. زنان اکثرا با لباس‌های کوردی و با حال و هوایی نوروزی پابەپای مردان بە تماشای فوتبال نشستە و به شادی پرداختند. هر بینندەای با مشاهدەی این صحنەها درمی‌یابد که تفکیک جنسیتی محصول وارداتی به این منطقە است و بدون دخالت نیروهای دولتی حتی در یک بازی فوتبال هم اجرا نخواهد شد.

شایان ذکر است پیشتر ویدیوهایی از روستای دیوەزناو و زمین فوتبال آن با منظرەی زیبایش در کنار رودخانەی زیباتر سیروان، در رسانەها و شبکەهای اجتماعی بسیار مورد استقبال قرار گرفتە بود.