سمیە یزدانی رکابزن ایرانی در جایزە‌ی بزرگ ترکیە

سمیە یزدانی زن دوچرخە‌سوار ایرانی در مسابقات دوچرخە‌سواری ترکیە مقام هشتم را بە دست آورد.

سمیە یزدانی زن دوچرخە‌سوار ایرانی در مسابقات دوچرخە‌سواری ترکیە مقام هشتم را بە دست آورد.

 

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، یک‌شنبه ۱۵ اسفند، در دومین روز از مسابقات گرندپری ترکیه، تیم ملی زنان دوچرخه‌سوار ایرانی رقابت‌های خود را آغاز کردند. در این رقابت سمیه یزدانی رتبه‌ی هشتم را کسب کرد. ماندانا دهقان و ریحانه خاتونی به عنوان نفر پانزدهم و شانزدهم از خط پایان گذشتند.

شایان ذکر است رقابت‌های قهرمانی آسیا فروردین سال آینده در تاجیکستان برگزار خواهد شد، به همین دلیل زنان رکابزن ایرانی با حضور در چند مسابقه‌ی تک مرحله‌ای ترکیه خود را برای رقابت‌های آسیا آماده می‌کنند. طبق گفتە‌های سرمربی تیم ملی دوچرخە‌سواری زنان، برای حضور در مسابقات آسیایی بە تجهیزات و بودجە از سوی وزارت ورزش و کمیتە نیازمند هستند تا بتوانند حضوری موفق در رقابت‌ها داشتە باشند.