رکورد شکنی گیتی موسوی قوی ترین زن جهان

گیتی موسوی قوی‌ترین زن جهان با کشیدن تریلی ١٧تنی در جاده صاف رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد.

 

مرکز خبر- بە گزارش رسانەهای ایران، گیتی موسوی با کشیدن تریلی ١٧ تنی در سطح صاف، رکورد شکنی کردە و نام وی بە عنوان قوی‌ترین زن جهان ثبت شدە است.

رئیس کمیتەی قوی‌ترین‌های تبریز، سعید اصغر نژادعاکف بە رسانەها گفتە است: گیتی موسوی در حیطه‌ی ورزشی زنان ثبت جهانی شده و نخستین زنی است که این وزن را کشیده است.

گیتی موسوی قوی‌ترین زن جهان، رکورد شکنی خویش را حاصل بیش از ١٠ سال ورزش و بدن‌سازی دانست.

گیتی در رکورد قبلی خود موفق بە کشیدن بیش از ١٢ تن شد کە مسافت آن ٣٠ متر بود.

وی علاوه بر تلاش برای ثبت رکورد‌های جدید، ریاست هیات کراس‌ترینینگ استان آذربایجان شرقی را هم بر عهده دارد.