رایحه مظفریان: می‌گویند زن نجس است و نباید وارد گود زور‌خانه شود

مردان دین را بهانه‌ای برای ورود زنان به زورخانه‌ها کرده و وجود زنان در زورخانه‌ها را نجس می‌دانند.

 

مرکز خبر -رایحه مظفریان موسس زورخانه‌ی زنان در مورد ممنوعیت ورود زنان به زورخانه‌ می‌گوید: "مردان دین را بهانه‌ای کرده تا از ورود زنان به زورخانه جلوگیری کنند. می‌گویند زورخانه جایی مقدس است و زنان نجس هستند و نباید وارد گود شوند. مخالفان حضور زنان در گود زورخانه به یکی از ویژگی‌های فیزیولوژیک بدن آن‌ها اشاره و از ورودشان به مکانی به قول خودشان «مقدس» منع می‌کنند: «به ما می‌گویند زن عادت ماهانه می‌شود و گود زورخانه چون مقدس است، زن اجازه‌ی ورود به آن را ندارد.» این در حالی‌ست که خداوند در هیچ جایی از قرآن به این مورد اشاره ندارد که زنان نباید برای نیایش و عبادت به خانه‌ی خدا و مسجد بروند. آیا خداوند می‌فرماید چون زنان عادت ماهانه می‌شوند، نماز نخوانند؟ بحث کردن از چنین موردی همزمان بی‌احترامی به مادران و همسرانشان می‌باشد."

این در حالی‌ست که حتی در شاهنامه‌ی فردوسی و در تاریخ اسلام ما چندین زن جنگجو و قهرمان داریم. از آغاز حرکت‌های حق‌طلبانه زنان و نگاه ویژه به آنان، زنان ثابت کرده‌اند اگر فرصت در اختیار داشته باشند، می‌توانند جهان را تبدیل به مکان زیباتری برای حیات انسانی کنند.

وی در ادامه گفت: "اگر یونسکو متوجه شود مردان اجازه‌ی حضور زنان به زورخانه را نمی‌دهند ورزش زورخانه‌ای ایران را از ثبت این سازمان خارج می‌کند.

وی افزود: ورزش زورخانه‌ای بعنوان ورزش ملی ایرانی‌ها حق زنان ایران است و وقتی زنان در بسیاری از رشته‌های وارداتی فعالیت حرفه‌ای دارند چرا نباید اجازه‌ی فعالیت در رشته‌ی ملی خودمان را داشته باشند؟