قهرمان جودوی فرانسه به قوانین این کشور باخت

برنده‌ی مدال طلای جودوی مختلط تیمی در المپیک توکیو، پارتنر‌ و مربی سابقش را به خشونت خانگی علیه خود متهم کرد.

برنده‌ی مدال طلای جودوی مختلط تیمی در المپیک توکیو، پارتنر‌ و مربی سابقش را به خشونت خانگی علیه خود متهم کرد.

 

مرکز خبر- مارگا پینو ۲۷ساله دو روز پیش با صورتی کبود در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و گفت: آلن اشمیت مربی سابق و پارتنر او در آپارتمانش در خارج از پاریس او را مورد ضرب وشتم قرار داده است.

وی افزود: من در برابر مشت‌هایش‌ از خود دفاع نکردم و سعی کردم با او منطقی صحبت کنم.

وی همچنین برای طرح شکایت خود به اداره‌ی پلیس مراجعه کرده است و آلن اشمیت بازداشت شد اما پس از جلسه‌ی دادگاه اشمیت آزاد شد و قاضی پرونده اعلام کرد که شواهد کافی برای ادعای پینو وجود ندارد.

دادستان‌های فرانسه فورا علیه تصمیم دادگاه اعتراض کردند. این موضوع خشم گسترده به ویژه نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری آینده را در برداشت.

رکسانا ماراسینئانو وزیر ورزش فرانسه در این باره گفت: مارگا به وضوح قربانی شده است.