قضاوت سە داور زن ایرانی در جام ملت‌های آسیا در هند

مهسا قربانی و مهناز ذکایی بە عنوان داور وسط و انسیه مافی‌نژاد بە عنوان کمک داور در جام ملت‌های آسیا بە میزبانی هند حضور خواهند داشت.

 

 

مرکز خبر - فدراسیون فوتبال ایران از حضور سە داور زن ایرانی در جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا خبر داد.

براساس ابلاغ کنفدراسیون فوتبال آسیا مهسا قربانی و مهناز ذکایی، داوران وسط و انسیه مافی‌نژاد، کمک داور ایرانی در مسابقات جام ملت‌های  فوتبال بانوان آسیا به قضاوت خواهند پرداخت.

این مسابقات از ٣٠ دی ماە تا ١٧ بهمن ماە سال جاری با شرکت ١٢ تیم در قالب سە گروە و بە میزبانی هند برگزار خواهد شد.