پیروزی تیم (شاهو) کامیاران از تیم (شهرداری) سیرجان

در مسابقات لیگ دستە اول فوتبال بانوان کشور، دو تیم فوتبال کامیاران و سیرجان بە رقابت پرداختە و در نتیجە تیم شاهوی کامیاران با برتری ٣ بر ٢ پیروز مسابقە شد.

ژونا اردلان

کامیاران- روز پنجشنبە ٧ دی‌ماە، بازی تیم فوتبال شاهوی کامیاران با تیم شهرداری سیرجان در شهر کامیاران برگزار شد.

در این بازی تیم شاهو با نتیجە ٣ بر ٢ پیروز مسابقە شد، در نیمە اول و دقیقە ٧ بازی، سمیرا معروف‌پور توانست گل اول را برای تیم شاهو بە ارمغان بیاورد، در سی دقیقە نیمە اول سیرجان توانست گل اول را جبران کند و نتیجە بازی بە یک- یک تغییر پیدا کند.

در نیمۀ دوم و دقیقە ۴۹ بازی، تیم شاهو توانست گل دوم را از آن خود کند و تیم سیرجان در دقیقه ۶۱ با گل دوم نتیجە را بار دیگر بە مساوی تبدیل کرد، در دقیقە ٨١ تیم شاهو کامیاران با زدن گل سوم بازی را بە نفع خود تمام کرد و توانست با نتیجه ٣ بر ٢ پیروز مسابقە شود.

لازم بە ذکر است در نیمە دوم مسابقه دو کارت زرد به مربی تیم شاهو کامیاران دادە شد.