میار العیایده اولین زن اسب سوار در فلسطین

میار العیایده زن جوان فلسطینی با گذر از موانع سنتی و قوانین تبعیض‌آمیز، اولین اسب‌سوار و مربی زن در فلسطین شد.

 

نغم کراجه

غزه- بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی ریشه‌دار بر جامعە فلسطین حاکم است. با وجود همەی این محدودیت‌ها میار العیایده، زن جوان ٢٠ ساله، توانست موانع اجتماعی و قوانین سنتی را بشکند. او با شجاعت و عزم خود محدودیت‌ها و موانع را پشت سر گذاشت و توانایی‌‌هایش الهام‌بخش همسالانش شد.  

میار العیایده با اشارە بە اینکە از دوران کودکی بە اسب‌ها علاقەی خاصی داشتە و از همان موقع بە دیدن اسب‌‌های مختلفی کە برادرش در اسطبل نگهداری می‌كرد رفتە است، گفت: از ١٢ سالگی آموزش اسب‌سواری دیدم و علاقه‌ام به مراقبت از آن‌ها بیشتر شد تا اینکه اسب بە همراه همیشگی‌ام تبدیل شد و در تمام سفرهایم، چمنزارها و دشت‌ها نمی‌توانستم بدون اسب بروم. وی می‌گوید: اسب سواری فقط یک سرگرمی یا مهارت نیست، بلکه انگیزه‌ای برای اصلاح شخصیت، بهتر شدن، قدرت و اعتماد به نفس است.

وی بااشارە بە اینکە با تلاش‌های طولانی و آموزش خود توانستە است بە عنوان مربی رسمی بیش از  ۶۰ دختر کە با مشکلات و محدودیت‌های تحمیلی مواجە بودند، آغاز بە کار کرد، گفت: معمولاً برای جامعه دیدن زنان در حال اسب سواری قابل قبول نیست، اما من قوانین تبعیض‌آمیز را شکستە و در حال حاضر «مربط الاسمر» را مدیریت می‌کنم که خدماتی از جمله اجاره اسب سواری و آموزش را ارائه می‌دهد و شامل بیش از ۵۰ اسب است. هر روز صبح به آنها غذا می‌دهم، آنها را می‌شویم، محل‌شان را تمیز می‌کنم و زینشان را محکم می‌کنم.»

وی خاطرنشان کرد: اسب سواری دختران مهارتی است که به آنها احساس قدرت و چالش می‌دهد و فرصتی برای رشد توانایی‌ها و غلبه بر ترس است. بسیاری از مسیرها در فضای باز به عنوان راهی برای ترغیب دختران به تمرین اسب سواری و بدون ترس از جامعه اجرا شده و درک والدین از ایده دخترانشان برای انجام این ورزش بهتر شده است.

میار العیایدە سوار بر اسب برای سازماندهی سفرها و مسیرهای اکتشافی که به طبیعت زیبا و هنر ماجراجویی در دره‌ها و دشت‌ها می‌پردازد و سخت کار می‌کند. اگرچه او در حین کار در اسطبل ساعات زیادی را تا شب می‌گذراند، اما احساس آسودگی می‌كند زیرا در زمینه‌ای فعالیت دارد که برای رسیدن به آن کیلومترها سفر کرده است.

او توضیح داد: مسابقات اسب دوانی و رام کردن آنها فقط فعالیت‌های سنتی قدیمی نیستند بلکه وسیله‌ای برای انعکاس روحیه آزادی خواهی و توانایی انسان برای به چالش کشیدن و غلبه بر محدودیت‌های اجتماعی است. این فقط به مردان محدود نمی‌شود، بلکه دختران می‌توانند از محدودیت‌های خلاقیت فراتر رفته و در آن برتری پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: زنان، دختران و کودکان از شهرهای مختلف فلسطین برای یادگیری مهارت سوارکاری به نزد وی می‌آیند و در حین آموزش، تجربیات خود را به آنها منتقل می‌کند تا احساس حمایت و کمک کنند. بیشتر والدین متقاعد شده‌اند که به دختران خود ورزش اسب‌سواری را تا حدودی آموزش دهند، زیرا مربی یک دختر است و من به هر طریقی سعی می‌کنم این تصویر کلیشه‌ای را که بسیاری از زنان را از انجام این ورزش باز داشته است، تغییر دهم.

او معتقد است که کار او به عنوان یک مربی به بسیاری از زنان اجازه داده است که با توجە بە استعداد و علاقە خود برای یادگیری اسب سواری تمرین کنند. «شروع من در زمینه تمرین افق‌های جدیدی را باز کرد و قوانین مردانه را که اصرار دارند این ورزش فقط برای مردان است، زیر پا گذاشت».

وی خاطرنشان کرد: حضور او به عنوان اولین مربی زن در فلسطین والدین را تشویق کرد تا دختران و فرزندان خود را در آموزش اسب سواری ثبت نام کنند. وی با اشارە بە اینکە بە تمام گروه‌های سنی و از  شش سالگی آموزش می‌دهد گفت: هر مرحله سنی مکانیسم یادگیری خاصی دارد.

میار العیایدە با توجە بە اینکە دلیل آداب و سنن جا افتاده اجتماعی با انتقادات و نظرات منفی و ناامیدکننده زیادی مواجه شدە گفت: شنیدم که عابران نظر می‌دادند و می‌گفتند: «می‌توانی برو در خانه بنشینی، ما دختری نداریم که اسب‌سواری کند». با اشاره به اینکه تسلیم نظرات اطرافیان نشد و با حمایت و مساعدت خانواده و مقابله با اظهارنظرهای منفی دیگران به اهداف و برنامە خود ادامه داد.

میار العیایدە مشتاق شرکت در مسابقات قهرمانی محلی و بین‌المللی و نماینده کشور فلسطین در بخش ورزش سوارکاری است. او امیدوار است که عنصری از تغییرات مثبت و منبع الهام در زندگی دختران باشد.