معرفی بهترین‌های فوتبال جهان در زوریخ سوئیس

شب گذشتە مراسم بهترین‌های فیفا در زوریخ سوئیس برگزار شد و در این مراسم بازیکنانی از تیم‌های مختلف بە عنوان برترین‌های سال معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند.

 

 

مرکز خبر- دوشنبە شب هفدهم ژانویە، بهترین‌های فوتبال سال ٢٠٢١ معرفی شدند. در این مراسم کە توسط فدراسیون جهانی فوتبال در زوریخ سوئیس برگزار شد، جایزەی ویژەی زنان بە کریستین سینکلیر ستارەی تیم ملی کانادا اهدا شد. کریستین قبلا نیز بە عنوان بهترین گل‌زن زنان در  تاریخ شناختە شدە بود.

همچنین جایزەی بهترین دروازەبان سال ٢٠٢١ بە کریستین اندلر دروازەبان اهل شیلی تعلق گرفت. اِما هیس سرمربی تیم زنان چلسی نیز، جایزەی بهترین مربی زنان را ازآن خود کرد.

الکسیا  پوتیاسم، بازیکن تیم بارسلونای اسپانیا نیز بە عنوان بهترین بازیکن زن معرفی شد، این ستارەی اسپانیایی قبلا نیز توپ طلا را بە خود اختصاص دادە بود.

تیم‌های اندلر، برونز، رنارد، برایت، اریکسون، بنینی، لوید، بونانسیا، میدما، مارتا، مورگان تیم‌های منتخب زنان از دیدگاە فدراسیون جهانی فوتبال در سال ٢٠٢١ معرفی شدند.