محرومیت ۱۳ ماهه‌ی نازنین ادبی اسکیت‌باز سرعت ایران

نازنین ادبی، اسکیت‌باز سرعت ایران به دلیل دوپینگ، ۱۳ ماه از فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، نازنین ادبی اسکیت‌باز سرعت ایران به دلیل استفاده از مواد نیروزای ممنوعه به مدت ۱۳ ماه از تمام فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

براساس حکم شورای صدور رأی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو)، نازنین ادبی اسکیت‌باز رشته سرعت به مدت ۱۳ ماه از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شده است،  این محرومیت از دی ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تا بهمن سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام ایران نادو، ماده‌ی ممنوعه مصرفی نازنین ادبی  "اسیپرونولاکتون" از گروه S5 لیست ممنوعه‌ی وادا بوده است.