کسب مدال برنز توسط دوچرخەسوار ایرانی

لیلا حیدری در مسابقات دوچرخەسواری قهرمانی آسیا مدال برنز را کسب کرد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، در دومین روز از رقابت‌‌های دوچرخەسواری قهرمانی آسیا، لیلا حیدری دوچرخە سوار ایرانی توانست در بخش ۵٠٠ متر در رقابت با پنج دوچرخەسوار در جایگاە سوم قرار گرفتە و مدال برنز را بە دست آورد.

همچنین در ۵٠٠ متر تایم تریل، نیز فاطمە هداوند در رقابت با شش رکابزن، مقام ششم را کسب کرد.

شایان ذکر است لیلا حیدری اهل مشهد و  در ۵٠٠ متر لیگ باشگاەهای دوچرخەسواران زنان ایران سابقەی رکوردشکنی را در کارنامەی خود دارد.