کاراتە‌ کای کورد نایب قهرمان جهان شد

روژین رفیعی کاراتەکای کورد ساکن انگلیس در بخش کاتای انفرادی در جمع ٨ نفر برتر جهان قرار گرفت.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، شنبە ١٩ شهریور ١۴٠١، ژینو رفیعی کاراتەکای کورد روستای ساتیار پاوە، ساکن انگلیس و عضو تیم ملی این کشور در رقابت‌‌های جهانی شوتوکان کاراتە در  بخش مبارزە توانست مدال نقرە را کسب کند.

روژین رفیعی در نخستین حضور خود در مسابقات جهانی در سە بخش مبارزەی انفرادی و کاتای تیمی ردەی سنی نوجوانان بە رقابت پرداخت کە در بخش کاتای انفرادی مقام دوم و صاحب مدال نقرە و در بخش کاتای انفرادی در جـمع ٨ نفر برتر جهان قرار گرفت.

گفتنی‌ست وی در چهار بازی در رقابت با حریفان خود از اسپانیا، دانمارک، آمریکا و انگلیس بە پیروزی رسید و در فینال مسابقی با شکست در مقابل ورزشکار مجارستانی مدال نقرە را بە دست آورد.

شایان ذکر است روژین رفیعی در سال ١٣٩٨ نیز در مسابقات کاراتە شوتوکان ردەی سنی زیر ١۵ سال  کە بین نفرات برتر بریتانیا، اسکاتلند، ایرلند و ولز برگزار شدە بود مدال طلا را بە دست آورد و عضو تیم ملی انگلیس شد.