درخشش رویا بیگ ‌پور در رقابت‌‌های دوومیدانی

رویا بیگ ‌پور دوندەی کوردستانی، در رقابت‌‌های دوومیدانی زنان جانباز ایران، نشان زرین طلا را بە دست آورد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، چهارشنبە ٢٨ اردیبهشت ١۴٠١، رویا بیگ‌پور دوندەی کوردستانی، در پایان رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی زنان جانباز و معلول ایران، توانست جایگاە نخست را بە دست آوردە و نشان زرین طلا  در مادەی ١٠٠ متر از آن خود کند.

سی و ششمین دورەی رقابت‌های قهرمانی دوومیدانی زنان ایران، تحت نظارت کمیتەی بین‌المللی پاراالمپیک، با حضور مدعی سراسر ایران در مادەهای مختلف و بە میزبان تهران در مجموعە ورزشی آفتاب برگزار شد.

شایان ذکر است، رویا بیگ‌پور در سی و پنجمین دورەی رقابت‌های دوومیدانی زنان معلول کە ٢۵ آبان ١۴٠٠ در تهران برگزار شد، مقام نخست و نشان زرین طلا را کسب کردە بود.