«سیستم ملت دموکراتیک، جامعه را به سوی آزادی خواهد برد»

زنان ایزدی در مسیر سازماندهی یک سیستم ملی دموکراتیک، می‌گویند: «حکومت دولت-مرد تنها با فلسفه‌ی «زن، زندگی، آزادی» دستخوش تغییر خواهد شد.»

امیرە زوزان

 

شنگال - زنان ایزدی که پس از فرمان ۳ اوت ۲۰۱۴ با نسل‌کشی دست و پنجه نرم کردند، موفق شدند با نظام دموکراتیک خلق کورد، خود را سازماندهی کرده، از جامعه‌ی خود دفاع ‌کنند و برای هویت و آزادی‌شان بجنگند.

نعم بدل، از اعضای جنبش آزادی زنان ایزدی-تازی و جهان جالو، رئیس مشترک هیئت مدیره‌ی شنگال، در چهارمین کنگره‌ی حزب آزادی و دموکراسی ایزدیان، با اشارە بە نقش زنان ایزدی در سیاست و نظام ملت دموکراتیک تاکید کردند که تنها راه آزادی، رسیدن به جامعه‌ی ملت دموکراتیک است.

 

«سیاست بدون در نظر گرفتن جایگاه زنان، به جامعه خدمت نمی‌کند»

نعم بدل، عضو هماهنگی تازی، نقش زنان را در پیشبرد سیاست‌ها و مدیریت جوامع برجسته کرده و گفت: «اگر زنان جایگاه خود را در سیاست پس نگیرند، سیاست سرانجام خوبی نخواهد داشت. لازم است زنان به نقش خود در مدیریت جامعه پی ببرند تا جامعه بتواند به سوی توسعه حرکت کند. در حال حاضر نظام ریاست مشترک در تمام نهادها و سازمان‌های شنگال اجرا می‌شود، خودگردانی در حال اجرا در شنگال پاسخگوی نیازهای مردم بوده است و مردم نیز، پاسخگوی دشمنان این خودگردانی خواهند بود و نقشه‌ها و توافقات علیە جامعه‌ی ایزدی باطل خواهد شد.

 

«زنان با مبارزه به حقوق خود دست پیدا می‌کنند»

 نعم بدل در رابطه با مشکلاتی که زنان ایزدی با آن مواجه بودند، گفت: «البته بیشتر زنان در شنگال می‌توانند نقش سیاسی خود را ایفا کنند، اما سطح فشارهای وارده و عقب‌ماندگی مردان حاکم هنوز بالا بوده و موجب آزار و اذیت آنها می‌شود. ما به عنوان یک زن اطمینان داریم تا زمانی که سهم خود را از مبارزه بر عهده نگیریم، به وظایف اصلی خود در اداره‌ی جامعه پی نخواهیم برد. امیدواریم همه‌ی مدیران و اعضای پاد فعالیت خود را گسترش داده و کار گسترده‌تری برای شنگال انجام دهند.»

 

«برای رسیدن به یک جامعه‌ی آزاد و دموکراتیک، زنان باید رهبری کنند»

جهان جالو، رهبر مشترک هیئت مدیره‌ی شهر شنگال، در رابطه با نقش زنان ایزدی قبل و بعد از فرمان نسل‌کشی، گفت: «پس از آزادسازی شنگال، زنان جایگاه خود را در مبارزه یافتند و نظام ریاست مشترک به عنوان پایه‌ در تمام سازمان‌ها به اجرا درآمد. پاد یک حزب رسمی در عراق است، اما همانطور که می‌دانیم نظام ریاست مشترک توسط دولت عراق پذیرفته نیست. بدون در نظرگرفتن دیدگاه زنان، دموکراسی در جامعه قابل تعریف نخواهد بود، زیرا زنان نیمی از جامعه هستند. کنگره‌ی چهارم پاد در حال حاضر در حال برگزار شدن است. در نهایت خواسته‌هایمان، برای همه‌ی رفقایمان آرزوی موفقیت داریم.»