«دولت ترکیه انقلاب زنان را تهدیدی علیە خود می‌بیند»

پنجوین علی، عضو کمیته روابط ائتلاف دموکراتیک کنگره ستاره معتقد است کە دولت ترکیە، سیستم خودمدیریتی را تهدیدی علیە خود می‌داند و هدف اصلی آن، تخلیه منطقه از جمعیت بومی و جایگزینی آن با مهاجران مختلف است.

رونیدا حاجی

حسکه- حملات دولت ترکیه به منطقه همچنان ادامه دارد و اخیراً نیز دولت ترکیه با پهپاد خودروهای غیرنظامیان را مورد حملە قرار دادە که این حملات چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. سکوت جامعه جهانی در برابر این حملات ادامه دارد و مبارزه مردم منطقه در برابر این حملات نیز ادامه دارد.

پنجوین علی، یکی از اعضای کمیته روابط ائتلاف دموکراتیک کنگره ستاره، نظرات خود را در مورد آخرین حملات، سکوت بین‌المللی و برخورد مردم بیان کرد.

 

«نقش زنان پیشرو با انقلاب نمایان شد»

پنجوین علی در ابتدای سخنان خود در مورد انقلاب روژآوا به رهبری زنان صحبت کرد و گفت: ١٢ سال از انقلاب روژآوای کوردستان می‌گذرد. این انقلاب عمدتاً در کشورهای عربی به نام بهار خلق‌ها شروع شد و آرمان آنها به سوریه رسید. در شمال و شرق سوریه، علیرغم وجود نظامی که قدرت خود را در سراسر سوریه تثبیت کرده بود، مردم توانستند انقلاب خود را انجام دهند که طی آن فرآیندهای مهمی را پشت سر گذاشتند که خاورمیانه را به شدت تغییر داده است. مردم منطقه با همه جوامع و با رهبری زنان قیام کردند و این انقلاب بسیار مهم است. نقش رهبری زنان با انقلاب آغاز شد و زنی که خود را سازماندهی کردە بود توانست گروهک‌ داعش را شکست دهد.

 

«دولت ترکیه انقلاب زنان را مورد حمله قرار می‌دهد»

پنجوین علی در خصوص نقش زنان در انقلاب و حملات دولت ترکیه علیه انقلاب زنان گفت: از ابتدای انقلاب تا به امروز حملات دولت ترکیه به شمال و شرق سوریه ادامه دارد. دولت ترکیه به ویژه انقلاب زنان را هدف قرار می‌دهد زیرا می‌داند زنانی که خود را سازماندهی می‌کنند و خودساخته هستند، جامعه خود را اداره می‌کنند. جامعه برپا شده است، نظام در حال ساخت است، همه جوامع منطقه اکنون بە صورت مشترک و برابر زندگی می‌کنند، نظام خودمدیریتی با انقلاب تأسیس شد و مهر اصلی این نظام زنان بودند. زنان نقش خود را در سیستم خودمدیریتی، کمیته‌ها، شوراها و همه نهادها ایفا کرده‌اند، در عرصه‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک نیز پیشرفت کرده‌اند. اینها همه دستاوردهای زنان در شمال و شرق سوریه است. براساس ذ‌هنیت دولت-ملت، زنان باید در خانه باشند و خدمت کنند، زیرا می‌دانند که زنان رهبران جامعه هستند. بنابراین، دولت ترکیه انقلاب زنان را یک تهدید می‌بیند و به آن حمله می‌کند.

 

«زیرساخت‌های اجتماعی در حملات ۵ اکتبر هدف قرار گرفت»

پنجوین علی، با اشاره به حملات ۵ اکتبر دولت ترکیه در شمال و شرق سوریه که زیرساخت‌های منطقه را هدف قرار داده بود، گفت: پس از اشغال عفرین، گری سپی و سرکانی، حملات دولت ترکیه به این منطقه افزایش یافت و خواستار ادامه آن بودند. به ویژه دولت ترکیه که منطقه ما را تهدیدی برای امنیت خود می‌بیند، در ۵ اکتبر، حمله وحشیانه‌ای به مرزهای شمال و شرق سوریه انجام داد که در این حملات مانند سال گذشته زیرساخت‌های منطقه مورد هدف قرار داد. ما با استقرار خودمدیریتی به مرحله بسیار مهمی رسیده‌ایم، خودمدیریتی پایەهای اصلی خود را پایه‌گذاری کرده و توانسته به مردم خود خدمت کند و با اراده و ایمان مردم توانسته پیش برود. این امر دولت ترکیه را در خطر استقرار یک نظام دموکراتیک قرار داده است. آنها برای شکستن اراده و ایمان مردم، ایجاد درگیری در میان جوامع، حملات وحشیانه‌ای را علیه خودمدیریتی انجام داده‌اند تا مردم را وادار به مهاجرت بکنند. هدف اصلی دولت اشغالگر ترکیه تخلیه منطقه از جمعیت بومی و جایگزینی آن با مهاجران مختلف است.

 

«حملات هوایی نشان دهنده ضعف دولت ترکیه است»

پنجوین علی حملات اخیر پهپادهای دولت ترکیه را مورد بحث قرار داد و گفت: دولت ترکیه حملات خود به منطقه را متوقف نکرده است، به ویژه خصومت دولت ترکیه با خلق کورد سال‌هاست ادامه دارد و به حملات خود علیە خلق کورد ادامە می‌دهد. در طول جنگ ویژه، زمانی از طریق جاسوسان حمله می‌کرد و رهبران جامعه را هدف قرار می‌داد، اخیراً روش حمله خود را تغییر داده و با پهپاد خودروی مردم غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد. این حمله بار دیگر ضعف دولت ترکیه را نشان می‌دهد چون در حالی این حملات را انجام می‌دهد کە در داخل با بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو است و به شهروندان حمله می‌کند تا توجه جامعه را در خارج از کشور جلب کند.

 

«دولت ترکیه باید به خاطر جنایاتی که مرتکب شده، محاکمه شود»

وی همچنین گفت: حملات دولت ترکیه به سرزمینی مستقل است که همه با هم زیر چتر دموکراسی و برابری اداره می‌شوند. این سیستم در دنیا به عنوان نمونه‌ای شناخته می‌شود که همه خواهان آن هستند. این حملات در مقابل چشمان جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوقی انجام می‌شود، در حالی که اقدامات دولت ترکیه در مناطق اشغالی باید مستند شوند و دولت ترکیه باید محکامه شود.

 

«در مقابل حملات، اتحاد خلق‌ها به وجود آمد»

پنجوین علی سخنان خود را با ارزیابی نگرش مردم نسبت به حملات دولت ترکیه به پایان رساند و گفت: مردم منطقه در طول ١٢ سال انقلاب زحمت کشیده‌اند و نقش بسیار مهمی در نظام ایجاد شده داشته‌اند، کودکان ٧ ساله تا افراد ٧٠ ساله جای خود را در نظام ما گرفته‌اند. آنها با مبارزه، مقاومت و تلاش، موضع خود را اعلام کردند که علاوه بر آنها هیچ زندگی دیگری در منطقه قابل قبول نیست، این منطقه قلمرو آنهاست و به زندگی خود ادامه خواهند داد. مقاومت زیادی در برابر حملات دولت ترکیه وجود داشت، به ویژه برخورد مردم منطقه که با همه جوامع اتحاد داشتند و در مقابل حملات ایستادند.