تعيين زمان و شعبه دادگاهی معصومه یاوری

دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی معصومه یاوری ١۴ آذر در دادگاه انقلاب گلپایگان برگزار خواهد شد.

 

مرکز خبر- جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده بر معصومه یاوری، متهم سیاسی روز سەشنبه ١۴ آذر ماه، در دادگاه انقلاب شهرستان گلپایگان برگزار خواهد شد.

بر اساس ابلاغیه‌ای که به معصومه یاوری ابلاغ شده است، وی جهت رسیدگی به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تخریب اموال عمومی»، باید در تاریخ مذکور به این دادگاه مراجعه کند.

وی که به واسطه‌ی فعالیت‌های خود پیش‌تر نیز سابقه بازداشت و حبس را داشته است، در شهریور ماه سال جاری بازداشت و جلسه‌ی بازپرسی وی در تاریخ ٢٧ مهر ماه، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گلپایگان برگزار شد.